06 dec 2018

Onderzoekers Arteveldehogeschool pleiten voor vervangen term ‘radicalisering’ door ‘politiek geweld’

Het Laatste Nieuws - 6 december 2018 - Yannick De Spiegeleir

In een aula van de Arteveldehogeschool hebben de Gentse onderzoekers Tim Vanhove, Bart Van Bouchaute, Raf Debaene en Reyhan Görgöz donderdag de bevindingen van hun onderzoek ‘(De)radicalisering als uitdaging voor het Vlaamse  jeugdwelzijnswerk’ voorgesteld.

 

Het onderzoeksteam nam de wetenschappelijke literatuur en beleidsdocumenten onder de loep en legde zijn oor te luisteren bij verschillende jeugdwerkers. Opmerkelijk: de wetenschappers pleiten er voor om de term ‘radicalisering’ achterwege te laten.

“Als containerbegrip zet het de weg open voor gratuite verdachtmakingen”, zegt Tim Vanhove. “Jongeren met een migratieachtergrond worden meteen gestigmatiseerd. Ze krijgen geen ruimte om hun stem te verheffen. Die aanpak kan juist voor een averechts effect geven waardoor jongeren een uitweg zoeken in vandalisme óf vatbaarder worden voor ronselaars. Al vormen die laatsten uitzonderingen.”

De onderzoekers pleiten voor de erkenning van de onmisbare rol van het jeugdwelzijnswerk in de algemene preventie van geweld, in plaats van de huidige focus op de vroegdetectie van iets vaags als ‘mogelijks radicaliserende jongeren’.

Gents schepen van Jeugd Elke Decruynaere (Groen) was gastspreker op de voorstelling van de onderzoekresultaten. “Ik ga bij Mathias (De Clercq, de nieuwe burgemeester van Gent, red.) niet meteen een oproep doen om het woord radicalisering simpelweg te schrappen. Het gaat over veel meer dan het woord. Bij de start van de nieuwe legislatuur zal ik wel pleiten voor een grondige evaluatie van het beleid. Dit onderzoek biedt opmerkelijke inzichten. Ik heb trouwens vernomen dat er in het Vlaams Parlement ook hoorzittingen zullen georganiseerd worden rond ‘Schild en Vrienden’. Dit bewijst dat er een inzicht is dat politiek geweld vanuit alle strekkingen mogelijk én onaanvaardbaar is.”