16 jun 2020

Vrijwilligers helpen kinderen en jongeren online met hun schooltaken

Sinds de start van het tijdelijke project ‘Hulp bij schoolwerk in coronatijd’ helpen 50 Gentse vrijwilligers 2 keer per week een kind online met zijn of haar schooltaken. Wegens het succes loopt het project door tijdens én na de zomervakantie.

Online hulp blijft nodig

Door de coronamaatregelen krijgen nog altijd heel wat leerlingen hun schooltaken via online leerplatformen, zelfs nu meer en meer kinderen en jongeren opnieuw naar school kunnen. De nood aan hulp blijft reëel. Bovendien kunnen leerlingen altijd schoolse ondersteuning en een luisterend oor gebruiken.

'Een kleine geste van de vrijwilliger kan zorgen voor een grote impact bij zijn of haar pupil. We mogen niet vergeten dat nog steeds veel leerlingen, vooral in het secundair onderwijs, afstandsonderwijs volgen. Deze coaching kan het verschil maken, inhoudelijk of om de motivatie hoog te houden.'
Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs

Vandaar de oproep – aan het begin van de corona-quarantaine- aan vrijwilligers om kinderen online te helpen met hun leerstof. Een 100-tal mensen heeft al gereageerd op de oproep, voor ruim 100 aanvragen vanuit Gentse gezinnen of scholen. Elke vrijwilliger werd uitgenodigd voor een gesprek en daarna gekoppeld aan een kind of jongere.

Sinds de start van het project 8 weken geleden gaan 50 vrijwilligers zo'n twee keer per week online met 1 kind: het gaat tot nu over 24 kinderen uit het basisonderwijs en 26 jongeren uit het secundair onderwijs.

Wordt vervolgd...

Er staan nog vrijwilligers klaar voor een intakegesprek en er zijn nog meer kinderen voor wie hulp is aangevraagd. Het project blijft dus verder lopen, tijdens de periode van de toetsen in juni, tijdens de vakantieperiode en voor het nieuwe schooljaar.

Dit project is een samenwerking van Onderwijscentrum Gent, Bibliotheek De Krook en Digitaal.Talent@Gent/Digipolis, in samenwerking met de erkende initiatieven voor studieondersteuning.

Meer informatie:
Online hulp bij huiswerk op computer

Digitaal Talent Gent