12 nov 2012

Gent zet in op het bannen van auto's. Stadsbestuur wil parkeerinkomsten in openbaar vervoer investeren.

De Morgen - 12 november 2012

Het Gentse bestuursakkoord bevat verrassende elementen, vooral op het vlak van mobiliteit. Zo wordt parkeren in de stad duurder en zal de opbrengst daaruit gebruikt worden voor het inzetten van extra trams.'Maar we voeren geen anti-autobeleid', benadrukt de coalitie. "In Gent hebben we geen formateursnota of Plan B nodig", vat Elke Decruynaere (Groen) het Gentse bestuursakkoord samen, "wij gaan samen voluit voor Plan A."

Maar dat is niet het enige verschil met Antwerpen. Waar Bart De Wever (N-VA) in Antwerpen wil inzetten op meer parkeerplaatsen en geen extra sociale woningen, doet Gent net het tegenovergestelde. De komende zes jaar wil de nieuwe coalitie van sp.a, Groen en Open Vld het aantal sociale woningen in de stad bijna verdubbelen van 11 naar 20 procent. Andere opmerkelijke punten: minstens een kwart van de nieuwbouwwoningen in de kernstad moeten gereserveerd worden voor gezinnen met kinderen. Tijdens de volgende legislatuur moeten er zes nieuwe wijkparken van telkens minstens 1 ha bijkomen, wil de stad de strijd met de klimaatopwarming aangaan en wordt de mogelijkheid van een eigen energiebedrijf onderzocht. Ieder kind moet terechtkunnen in een kinderopvang en een school in zijn eigen buurt.

De opmerkelijkste plannen situeren zich echter ter hoogte van het luik mobiliteit. "We voeren geen anti-autobeleid", benadrukt Decruynaere. Maar de coalitie trekt wel resoluut de kaart voor de fiets en het openbaar vervoer. In die mate dat het viaduct aan het Zuid wordt afgebroken en het Zuidpark vergroot wordt. Plannen waar u eerder Mathias De Clercq (Open Vld) al over hoorde dromen, onder de noemer 'Central Park voor Gent'. De bestaande parkeergelegenheden in de binnenstad worden niet afgebouwd, maar wel duurder gemaakt. Hoe dichter naar de kern van de stad, hoe meer men zal moeten betalen om de auto achter te laten en langetermijnparkeren moet op de Park&rideterreinen aan de rand van de stad. Een aparte bedding en verkeerslichtenbeïnvloeding moet de verbinding naar de stad via tram en bus vergemakkelijken. Het nieuwe stadsbestuur wil onder meer daarom ook meer trams zien rijden. Om De Lijn een handje toe te steken, wil de stad haar parkeerinkomsten investeren om de zaken zo vooruit te helpen.

Voor veel van die projecten is Gent afhankelijk van beslissingen van de Vlaamse regering. De stad maakt zich echter sterk gehoor te zullen vinden. De liberalen verkregen dat er geen sprake kan zijn van een belastingverhoging voor burgers, noch voor bedrijven, dat het horeca- en middenstandsbeleid verder uitgebouwd zal worden en dat het ondernemerschap bij studenten en leerlingen aangewakkerd zal worden. Een actiepunt van praktische aard: dienstverlening zou ook buiten de kantooruren beschikbaar moeten zijn. Burgemeester Daniël Termont (sp.a) benadrukt dat alle drie de coalitiepartners zich in alle plannen, het akkoord omvat in totaal maar liefst 117 pagina's en 800 actiepunten, kunnen vinden en weigert te spreken van paarsgroen of een bestuur van het kartel plus de liberalen. "In eer en geweten, dit is een nieuwe vorm van stadsbestuur", luidt het.