21 mrt 2014

Opening insectenhotel in woon- en zorgcentrum Liberteyt

Tine Heyse ter vervanging van Elke Decruynaere - opening insectenhotel - 21 maart 2014  Schepen Heyse, ter vervanging van schepen van Onderwijs

Elke Decruynaere, heeft samen met OCMW-voorzitter Rudy Coddens (sp.a) op vrijdag 21 maart het insectenhotel geopend in het woon- en zorgcentrum de Liberteyt.

In het kader van het intergenerationeel project 'Mixed Worlds' werkt de Liberteyt samen met de basisschool de Regenboog. Er is wekelijks een moment waar de kinderen van de school samen met de bewoners een activiteit doen zoals knutselen of samen tuinieren in hun zelfgemaakte moestuin.

Het insectenhotel is een houten constructie met takken, bloempotten en stro waar allerlei insecten zoals de behangersbij, de muurwesp of spinachtigen hun eitjes kunnen leggen en een veilige plek vinden om zich te vestigen. Kwaliteitsvol groen en biodiverse natuur zijn dan ook speerpunten voor een gezonde en aangename Gentse leefomgeving voor onze kinderen.

Schepen Heyse: "Voor het stadsbestuur is het belangrijk dat kinderen in contact komen met een natuurlijke omgeving. Dit is belangrijk voor hun gezondheid en hun emotionele, intellectuele en sociale ontwikkeling."