06 jul 2016

Opening voetbalveldje Groene Vallei

Het EK is voorbij voor de Belgische voetbalploeg. Gelukkig is er na de uitschakeling van de Rode Duivels op het EK een extra reden om deze zomer niet meer voor TV gekluisterd te moeten zitten: een nieuw voetbalveld in de Brugse Poort!  Afgelopen woensdag openden vzw Jong, vzw Rinia en Brede School Brugse Poort, samen met Groen schepen van Jeugd

Elke Decruynaere en schepen van Openbaar Groen Tom Balthazar (sp.a) het nieuwe voetbalpleintje in het Groenevalleipark.

In maart 2012 ging in jeugdwelzijnswerking Kaarderij een project van start over hoe de jongeren uit Brugse Poort hun buurt beleven.
Eén van de concrete voorstellen van de jongeren was de vraag naar een voetbalterreintje in de wijk. Ze schreven een brief naar het stadhuis om hen daarop te wijzen.

Schepen Decruynaere ging, samen met Schepen Balthazar, Jeugddienst en Groendienst aan de slag met de vraag van deze jongeren.

"Gent kindvriendelijker maken doen we niet enkel vanuit het stadhuis, maar liefst samen met kinderen en jongeren. Dit verhaal is hier een uitstekend voorbeeld van. Het voetbalveld komt er immers op uitdrukkelijke vraag jongeren in de Brugse Poort," besluit schepen Elke Decruynaere.

Na de speeches gaven beide schepenen het goede voorbeeld en trapten als eersten een balletje op het nieuwe voetbalveld.
Gedurende de rest van de namiddag speelden jongeren van vzw Jong, vzw Rinia en Brede School Brugse Poort een heus voetbaltoernooi.