10 mei 2022

Operatie geslaagd: samen tegen schooluitval

Het aantal vroegtijdige schoolverlaters in Gent en andere centrumsteden blijft stijgen. Dit is helaas geen nieuwe problematiek en het probleem is te complex voor een onderwijsinstelling om alleen aan te pakken. Onderwijscentrum Gent probeert een antwoord te bieden met het net-overschrijdende project ‘Operatie Geslaagd.’ Samen met Evita Willaert volgde schepen van Onderwijs Elke Decruynaere de actiedag 'Operatie Geslaagd'.

Er is een stijgend aantal jongeren dat de schoolbanken vroegtijdig verlaat. In het schooljaar 2019-2020 verlieten 12,2% van hen het Gentse onderwijs zonder diploma of kwalificatie. Dit betreft leerlingen die niet meer leerplichtig zijn en de school verlaten voor het beëindigen van hun traject.

Op lange termijn is het gebrek aan voldoende kwalificatie echter nefast. Vroegtijdige schoolverlaters krijgen veel vaker te maken met werkloosheid, armoede, slechtere gezondheid en criminaliteit.

Een complex probleem

De keuze om geen diploma te halen is echter geen beslissing die jongeren plotseling en op basis van een enkele reden maken. Het is een cumulatief proces van afhaken.

"Dit is een zeer waardevolle samenwerking tussen de verschillende partners en onderwijsnetten. Het is belangrijk om een grondige ondersteuning te bieden aan jongeren die dreigen uit te vallen." 

Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs

Dit zorgt ervoor dat vroegtijdig schoolverlaten een complex probleem is om te tackelen. Scholen doen wat ze kunnen, maar hebben nood aan ondersteuning om elke leerling de benodigde begeleiding te geven.

Gezien de complexiteit van deze problematiek lanceerde het Onderwijscentrum in Gent beslist een project om de krachten te bundelen met verschillende partners uit onderwijs, werk en welzijn.

"‘Operatie Geslaagd’ biedt vele handvaten en kansen om dit probleem samen aan te pakken. Deze problematiek ligt me zeer nauw aan het hart. Samen gaan we de strijd aan tegen vroegtijdig schoolverlaten."

Samenwerken met één doel

Onder de noemer ‘Operatie Geslaagd’ verzamelt het Onderwijscentrum alle acties die we in Gent ondernemen tegen vroegtijdig schoolverlaten.

De kernhouding die hierbij gehanteerd wordt is dat onderwijs de belangrijkste hefboom blijft. Het is de plek waar jongeren intensief begeleid kunnen worden. Via verschillende overlegfora, projecten en trajecten worden secundaire scholen ondersteund in hun aanpak en beleid rond ongekwalificeerd schoolverlaten.

"Ik kijk er enorm naar uit om binnenkort aan de slag te gaan binnen mijn bevoegdheden. De zorg voor kinderen en jongeren staat centraal, zeker voor wie het moeilijk heeft. Jongeren die vroegtijdig dreigen uit te vallen verdienen de beste ondersteuning zodat ze meer en betere kansen hebben nadien."

Evita Willaert, toekomstig schepen van Onderwijs

Actiedag 'Operatie Geslaagd'

Elke Decruynaere (huidige schepen van Onderwijs) en Evita Willaert (schepen van Onderwijs vanaf 23 mei 2022) woonden deze week de 3e Actiedag 'Operatie Geslaagd' samen bij om het belang van deze acties te ondersteunen.

Centraal doel van het project: meer jongeren gekwalificeerd laten uitstromen. Partners uit het onderwijs, het beleid en partnerdomeinen zien het als hun gedeelde verantwoordelijkheid om in de toekomst nog meer jongeren te ondersteunen om gekwalificeerd te laten doorstromen.

Het werd een dialoog-versterkende dag vol interactieve lezingen en praktijkgerichte sessies om inspiratie op te doen en van elkaar te leren.

 

Meer informatie:

Ontdek hier alle acties die we in Gent ondernemen tegen vroegtijdig schoolverlaten

Actieplan Vroegtijdig schoolverlaten