20 dec 2015

Opinie Knack 'De sterkste leerkracht botst op het volle hoofd van een kind met lege maag'

Knack - 20 december 2015

'Kinderen voeden is geen kernopdracht van scholen', zo schrijven Gents schepen van Onderwijs (Groen) en OCMW-voorzitter Rudy Coddens. 'Maar de sterkste leerkracht botst op het volle hoofd van een kind met lege maag.'

In de Scandinavische landen wordt zwaar ingezet op betaalbare en gezonde schoolmaaltijden. Zo slaan ze veel vliegen in een klap. Geen sprake van stigmatisering en aparte behandeling van kansarme kinderen, arme kinderen zijn zeker van hun dagelijkse warme maaltijd. Tweeverdieners hoeven 's avonds geen heksentoeren uit te halen om hun kroost een voedzame maaltijd te serveren.

 

Elk kind komt op school

Via scholen werken, betekent alle kinderen bereiken. Geen klein detail als je weet dat de 1 euromaaltijden in 2014 Antwerpen gemiddeld 10(!) kinderen per dag bereikten. Maar niet elke school is uitgerust met een keuken. Sterker nog, de afgelopen jaren gingen steeds meer scholen hun keukeninfrastructuur afbouwen.

Het Stedelijk Onderwijs in Antwerpen besliste al in de vorige legislatuur geen warme maaltijden meer te serveren. Het is te veel gedoe. Het vraagt niet alleen ruimte (schaars in tijden van capaciteitstekort) maar ook apparatuur en personeelsinzet. Het is dus geen toeval dat de 1 euromaaltijden volgens het N-VA model (na de schooluren in sociale restaurants) daar hun oorsprong vonden. Wat ons teleurstelt is de hardnekkigheid waarmee de minister nu 'haar systeem' blind over heel Vlaanderen wil uitrollen, met als resultaat dat steden als Gent en Aalst nu in de kou staan.

Buiten Antwerpen en in scholen van andere netten worden wel nog warme maaltijden geserveerd. Er zijn scholen waar met veel zorg zelfs nog elke dag ter plekke gekookt wordt. De maaltijd maakt er integraal deel uit van het pedagogisch project. Ook het Stedelijk Onderwijs in Gent serveert bewust nog elke dag warme maaltijden. Daarvoor zijn we aangewezen op een externe cateraar. Ouders voerden het afgelopen jaar nog actie om daar nog meer zorg en aandacht aan te besteden. Ze vragen gezonde en duurzame maaltijden.

 

Extra inzetten op gezondheidsbeleid op school

Minister Crevits is terecht bezorgd over frisdrankautomaten op scholen, net als Minister De Block die met de suikertaks de strijd tegen obesitas wil aanbinden. Volgens experts druppels op een hete plaat.

Recent onderzoek van de Vrije Universiteit Brussel leert ons dat wat Belgische kinderen eten niet voldoet aan een gezond voedingspatroon. Leer kinderen van jongs af aan dat gezond ook lekker kan zijn. Leg de link tussen wat ze leren in de lessen en wat ze 's middags op hun bord krijgen. Dat is wat experts aanraden. En dat is ook het objectief van Gentse projecten zoals 'de Bende van Burgerboef', 'Vitamike' en 'de Proeftuin'. Graag schakelen we op dat vlak nog een versnelling hoger.

Tegelijk is de betaalbaarheid van de schoolmaaltijden een aandachtspunt. Ondanks de lage prijs zijn er nog kinderen voor wie zelfs de drie euro van een schoolmaaltijd teveel is. Noodgedwongen geven we daarom in het Stedelijk Onderwijs vrijstellingen en schelden we facturen kwijt voor wie het echt niet kan betalen. Om andere scholen met openstaande facturen tegemoet te komen deden de Stad Gent en het OCMW het budget van het sociaal steunfonds stijgen.

 

Lege brooddozen

Het Rekenhof stelt vast dat veel scholen hun werkingsmiddelen aanwenden voor armoedebestrijding. Daarbij wordt opgemerkt dat dit geen kerntaak is van het onderwijs. Leerkrachten moeten focussen op goed onderwijs. Directies vragen meer tijd voor pedagogiek en hun kerntaak. Terecht klinkt de kreet dat het onderwijs veel maar niet alles kan oplossen.

Kinderen eten geven is geen kernopdracht van scholen. Maar de sterkste leerkracht en de beste onderwijsmethode botst op het volle hoofd van een kind met een lege maag. Twee jaar geleden al trokken we aan de alarmbel voor de lege brooddozen.

Het is die realiteit die ons deed intekenen op de oproep van Minister Homans. Met een armoedepercentage van 22% van de kinderen die in een kansarm gezin worden geboren, nemen we als stad tal van acties en zetten we op de eerste plaats in op structurele armoedebestrijding.

 

Netwerken rond scholen

Tegelijk werken we aan brede netwerken rond scholen: samenwerkingen met wijkgezondheidscentra, inloopteams, brugfiguren, brede schoolwerkingen maar ook organisaties zoals Uilenspel en Kompanjon die baanbrekend werk verricht met hun huistaakbegeleiding. Waarom geen sociale economie om het eten klaar te maken? Zij kunnen warme netwerken vormen rond scholen die hen toe laten om inderdaad te focussen op hun kernopdracht en tegelijk meer dan werk maken van integrale gezinsondersteuning die veel kinderen bereikt.

Met die visie en vanuit deze stevige netwerken tekenden we in op de oproep van de Vlaamse Minister van Armoedebestrijding. Met 60 000 euro extra zouden we het verschil kunnen maken voor heel wat extra kinderen. Via de media moesten we vernemen dat het voor Gent nul euro geworden is. Via de media kregen we te horen dat de reden daarvoor de koppeling is aan de schoolmaaltijden. Via de media hopen we nu de minister en de Vlaamse Regering op andere gedachten te brengen.