12 sep 2019

Opnieuw investeringen in naschoolse activiteiten!

Schepen Elke Decruynaere blijft volop inzetten op een kwaliteitsvol naschools aanbod. Gisterenavond werden, op de commissie onderwijs, drie mooie projecten goedgekeurd die mee vorm geven aan deze ambitie. Gent neemt hier een voortrekkersrol op in kader van de kwalitatieve kinddag, met als opzet het doorbreken van de schotten tussen school, opvang en vrije tijd. Via de kinddag krijgen kinderen de kans om verschillende talenten te ontwikkelen, op een leuke maar ook kwalitatieve manier. De 3 goedgekeurde projecten zijn vooral gericht op kansarme leerlingen, omdat de ervaring leert dat zij, zonder de extra aandacht, mogelijks niet aan het aanbod deelnemen.

De drie projecten zijn heel divers. Er wordt oa ingezet op het aanleren van circustechnieken, op Sport na School en op een aanbod binnen het Deeltijds Kunstonderwijs (DKO). “Er is voor iedereen wat wils. We willen kinderen prikkelen met een breed aanbod.”, geeft Elke Decruynaere mee. “Met deze projecten brengen we professionele expertise naar onze kinderen en zetten we in op een kwalitatieve kinddag, iets waarop ik deze legislatuur volop wil inzetten.”

Voor de drie projecten werden samenwerkingsverbanden gesmeed met externe partners, telkens ervaren experts binnen hun vakgebied. Het eerste project is een samenwerking met vzw Circusplaneet en staat open voor leerlingen van het gewoon én buitengewoon onderwijs. De activiteiten gaan deels door tijdens de middagpauze, een andere gedeelte na de schooluren. Het project Sport na School wordt dan weer in goede banen geleid door Sportaround. Zij zijn lang geen onbekende meer in het Gentse onderwijslandschap: al enkele jaren richten ze een sportaanbod in op ondertussen 20 scholen. Het laatste en ook nieuwste aanbod wordt georganiseerd door Sint-Lucas Academie. Zij zullen een beeldatelier inrichten in de wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham.

De drie projecten zijn een waardevolle aanvulling op de (cognitieve) competenties die via de school worden geoefend. Ze geven kinderen de mogelijkheid om een globale persoonlijke ontwikkeling uit te bouwen.