05 jun 2015

Opstart secundaire school voor leerlingen met een autismespectrumstoornis

Elke Decruynaere ? Stedelijk onderwijs Gent start met type 9 onderwijs OV4 op campus leerdorp Op 1 september 2015 gaan aan de Martelaarslaan 15 de deuren open van een nieuwe school, het Kwadrant.

De school biedt secundair onderwijs aan voor leerlingen met een normale begaafdheid en een autismespectrumstoornis (ASS).
Het betreft een school van het Stedelijk onderwijs, opleidingsvorm 4, voor leerlingen die via het CLB een doorverwijzing kregen naar het type-9 onderwijs. De school zal de leerplannen en eindtermen van het reguliere onderwijs volgen en dus ook dezelfde diploma's uitreiken. Daarbij is er extra aandacht voor individuele begeleiding binnen veilige en rustige leeromgevingen. De klassen zullen uit maximaal 8 leerlingen bestaan. We starten met het 1ste jaar binnen de A-stroom en B-stroom en zullen gradueel uitbouwen.
De nieuwe school bevindt zich op campus leerdorp waar ook de Wingerd en de VIP gevestigd zijn.

Schepen Elke Decruynaere: "In de nieuwe school bieden we begeleiding op maat aan zonder dat de school een eiland wordt. Samen met de spoor 9 - de nieuwe basisschool voor kinderen met autismespectrumstoornissen- hebben we in Gent voor het eerst een behoefte dekkend aanbod voor kinderen en scholieren met ASS."