12 mei 2020

Ouders worstelen met opvoeding in corona-tijd

Opvoeden is voor elke ouder wel eens een uitdaging, in deze tijden geldt dat des te meer. Het Onderwijscentrum Gent heeft, zoals altijd tijdens de Week van de Opvoeding, samen met haar partners en het Huis van het Kind Gent een rijk aanbod uitgewerkt om ouders en begeleiders te ondersteunen.

Virtueel aanbod

Elk jaar in mei bruist het van de activiteiten, die het thema ‘opvoeden’ in onze stad in de kijker zetten. De huidige coronamaatregelen hebben alle organisatoren ertoe aangezet om te gaan experimenteren met nieuwe werkvormen zoals webinars en online workshops. Deze online sessies geven inhoudelijke input én maken contact en uitwisseling tussen ouders mogelijk. Het thema van de opvoedingsmaand is brandend actueel: opvoeden is geen (wed)strijd.

 

“Stad Gent en het sterke sociale middenveld zetten de inspanningen om gezinnen te ondersteunen verder, oa via de initiatieven tijdens de Week van de Opvoeding. Ook in deze tijden laten we de ouders niet los.”
Elke Decruynaere, schepen van Opvoeding.

Elke ouder wil zijn of haar kinderen de best mogelijke opvoeding geven. Die verantwoordelijkheid kan in 'gewone' omstandigheden al de nodige stress bezorgen. Dat die ouderrol nu nog uitgebreid wordt met onderwijstaken in combinatie met eigen werk en het huishouden, vaak in beperkte ruimte, zorgt bij heel wat gezinnen voor extra druk. De wil om het goed te doen is een spontane drijfveer die elke ouder momenteel wel eens door het lint kan laten gaan.'Opvoeden is geen (wed) strijd' is een relativerend thema dat in deze tijden absoluut van tel is!

De zorgvraag wordt scherper en dwingender

De Opvoedingswinkel Gent merkt dat de trend van 2019 in het aantal en soort opvoedingsvragen zich verder zet. Bekijk hier de Infographic. 

Er is -tijdens de quarantaine- een lichte stijging van het aantal contactnames met de Opvoedingswinkel waarneembaar: er waren 106 individuele contacten in april 2020 t.o.v. 98 in april 2019. De inhoud van de opvoedingszorgen blijft vaak dezelfde, maar wordt wel scherper en dwingender onder corona-omstandigheden.

 

“Opvoeden is extra pittig, in quarantaine en in combinatie met tijdelijke werkloosheid, moeilijke toegang tot dienstverlening of thuiswerk. Ouders staan vandaag immens onder druk.” 
Elke Decruynaere, schepen van Opvoeding.

 

Het sociale vangnet van veel ouders, al is het het maar het contact aan de schoolpoort, is weg. Vaak zijn enkele kleine tips of het bieden van een luisterend oor genoeg om ouders terug houvast te bieden. Een ondersteunend gesprek is meestal verrijkend, maar voor sommigen vergt het té veel om daar nu ook nog tijd en energie voor vrij te maken.

 

Vragen rond nabijheid en tieners

We zien 2 grote lijnen in de binnenkomende contacten die ouders en begeleiders voor extra uitdagingen stelt: nabijheid en tieners.

Jonge kinderen opvoeden vraagt nabijheid, creativiteit, stapsgewijs geduld, focus & energie. In éénoudergezinnen of in combinatie met thuiswerken en het begeleiden van oudere kinderen, zorgt dit voor een hoge belasting bij de ouders.

Jongeren opvoeden vraagt veel vertrouwen (in jezelf en je kinderen), geduld en een evenwichtige balans in loslaten en controleren. Ook binnen de contouren van de quarantaine zijn tieners op zoek naar onafhankelijkheid en naar hun eigen identiteit. Ze willen zich losmaken van het ouderlijke gezag en uitbreken. Concreet gaat het over schermtijd begrenzen, dag-nachtritme bewaken, afspraken rond het respecteren van de regels van social- distancing,...

Overzicht van het aanbod

Samen met VCOK vzw en Huis van het Kind Gent stelde Opvoedingswinkel Gent volgend overzicht samen van lezingen voor ouders en begeleiders en workshops voor ouders, begeleiders én kinderen:

https://stad.gent/nl/opvoedingswinkel-gent/nieuws-evenementen/opvoeden-geen-wedstrijd

De inschrijvingen zijn gelanceerd. Sluit je snel aan, de zoomsessies lopen al aardig vol.

 

Meer info:
Vormingscentrum Opvoeding en Kinderopvang (VCOK vzw) 
Huis van het Kind Gent
Opvoedingswinkel Gent