07 nov 2017

Oude Dokken, Nieuwe School

Op 7 november 2017 legden de kinderen van De Toverstaf en De Wonderfluit symbolisch de eerste stenen van het nieuwe schoolgebouw aan de Oude Dokken. De omgeving van de drie oudste dokken van Gent verandert de komende vijftien jaar in een volledig nieuw stadsdeel.

 

In het gebied verrijzen ongeveer 1.500 nieuwe woningen, groene en open ruimten, recreatiemogelijkheden, lokale kleinhandel en publieke voorzieningen. Nieuwe voetgangers- en fietsersbruggen én het verleggen van de stadsring naar de Afrikalaan en Koopvaardijlaan, zorgen voor een perfecte aansluiting op de historische binnenstad. Langs de Schipperskaai verrijst vanaf dit najaar het Stadsgebouw. Het gebouw bestaat uit vijf verdiepingen. Op de begane grond komt een kinderdagverblijf. Op de eerste verdieping komen de buitenschoolse opvang, de kleuterschool en de refter. De lagere school neemt, rondom een dubbelhoge refter, de tweede verdieping in. Op de derde en vierde verdieping komt de wijksporthal.In het Stadsgebouw zullen Muzische leerThuis De Wonderfluit (nu in de Achterstraat in Sint-Amandsberg) en de Toverstaf (Lübeckstraat) samenkomen. Een leerThuis is een warme, gezellige Thuis (daarom de hoofdletter) waar kinderen samen, begeleid door hun tutors op een ervaringsgerichte, natuurlijke, impliciete manier tot leren komen. In de Muzische leerThuis ligt het accent op muziek als universele taal om tot maximale ontwikkeling te komen. De verhuis betekent dat in het nieuwe schoolgebouw meteen gestart kan worden met een bestaand project en schoolteam. Voor hen betekent het natuurlijk een grote aanpassing maar ook een kans. Bijkomend kunnen kinderen van de nieuwe wijk inschrijven en komt er capaciteit vrij in Sint-Amandsberg.

Het Stadsgebouw zal plaats bieden aan 96 kleuters en 144 leerlingen uit de lagere school. De buitenschoolse opvang zal 56 plaatsen tellen en in het kinderdagverblijf kunnen 28 kinderen terecht.

"Bij een nieuwe wijk hoort een nieuwe school. Dit gebouw zal niet alleen een thuis zijn voor de kinderen die er straks komen wonen maar geeft het project van de Muzische leerThuis ook de kans om door te groeien. Ook na de schooluren zal er veel te beleven vallen. Het wordt een echte brede school waar de buurt elkaar ontmoet van 0 tot 99 jaar."

Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs

Het gebouw zal klaar zijn tegen september 2019, dan worden de eerste leerlingen verwacht.