17 apr 2015

Ouders sneller zeker van plaats in stedelijke crèche

Aanstaande ouders zullen voortaan na drie en niet meer na zes maanden zwangerschap weten of ze terechtkunnen in een van de crèches van de stad Gent.

Tot op vandaag krijgen aanstaande ouders pas zes maanden voor het begin van de opvang te horen of ze een plaats hebben in een stedelijke crèche of niet. Vaak is dat wanneer de moeder al zes maanden zwanger is. Veel moeders blijven na de geboorte immers drie maanden thuis. Met die aanpak wilde de stad ook ouders die minder goed geïnformeerd zijn of die in moeilijkere sociale situaties leven, de kans geven om zich in te schrijven in een stedelijk kinderdagverblijf.

Deze manier van werken bezorgt toekomstige ouders veel stress. De stad kreeg geregeld opmerkingen van ouders die de onzekerheid over hun plekje moeilijk om dragen vonden. Om zeker te zijn dat ze toch érgens terechtkunnen, schreven ouders zich bovendien ook vaak in een andere opvangvoorziening in. Daar moesten ze dan een schadevergoeding betalen als ze toch goed nieuws kregen van de stad Gent. Het stadsbestuur schaaft het inschrijvingssysteem nu bij. Voortaan zullen aanstaande ouders negen maanden voor aanvang van de opvang weten of ze al dan niet een plekje hebben. In de praktijk is dat meestal wanneer de moeder drie maanden zwanger is.

'We hebben begrip voor de verzuchtingen van de ouders. Om de sociale mix te garanderen, wordt maar zeventig procent van de plaatsen in de stedelijke crèches op de nieuwe manier verdeeld. De overige dertig procent blijft beschikbaar voor doelgroepen. De nieuwe regeling gaat wellicht al volgende maand in. Op termijn willen we graag nog verder gaan. We wilend de info over het aantal beschikbare plaatsen centraliseren in één infoloket voor kinderopvang. Nu moeten ouders vaak een hele reeks opvanginitiatieven bellen om te weten waar nog plaatsen beschikbaar zijn. Met één infoloket zou één telefoontje volstaan om het aantal beschikbare plaatsen te kennen. We nemen dit jaar al stappen in die richting. Op dit moment voeren we gesprekken met de verschillende aanbieders.' Elke Decruynaere, schepen van Kinderopvang.