Outreachend Werken

Nog te veel mensen mislopen om verschillende redenen de zorg of dienstverlening waar ze recht op hebben. Ook in onze stad slapen mensen op straat en brengen jongeren en zelfs kinderen vele uren in parken door omdat er geen echte thuis is. Buurt-stewards, schoolspotters en straathoekwerkers zoeken die mensen actief op. Zo maken we van Gent een warme stad voor iedereen. 

Lees onze beleidsnota Outreachend Werk