27 jan 2014

Pers evalueert eerste jaar Groene schepenen positief

Elke Decruynaere - Filip Watteeuw - Tine Heyse - stadhuis Gent - januari 2014 Het eerste jaar van de 3 Groene schepenen in het Gentse stadsbestuur wordt positief geëvalueerd door de Gentse pers. Zowel Het Laatste Nieuws als De Gentenaar pakten uit met een 'schepenenrapport'. 2013 was een moeilijk jaar waarin veel energie kroop in het bestuursakkoord en in de meerjarenplanning. Maar schepenen re, Tine Heyse en Filip Watteeuw konden er duidelijk hun groene stempel op zetten. Schepen van Onderwijs

Elke DecruynaeDecruynaere zorgt voor een stevige uitbreiding van het aantal plaatsen in de Gentse scholen. Haar strijd leverde tot nu toe al 13 miljoen euro extra Vlaamse middelen op. Samen met een forse investering door de stad zelf worden 20% bijkomende plaatsen gecreëerd in het stedelijke net. Schepen Filip Watteeuw haalde de nachtbussen opnieuw naar Gent en werkt aan een betere en veilige fietsstad. Enkele verkeersonveilige straten en pleinen werden autovrij gemaakt en Gent krijgt binnenkort deelfietsen. Schepen Tine Heyse zorgde voor een budget van 17 miljoen euro om Gent te begeleiden in de transitie naar klimaatneutraliteit. Ze pakte ook uit met 'Gent en garde', een voedselstrategie die ons voedselsysteem moet verduurzamen.