28 jun 2013

Persoonlijke Ontwikkelingstrajecten worden verdergezet

Met de actie 'Traject+' ondersteunt Stad Gent het opzetten van Persoonlijke Ontwikkelingstrajecten door Lejo, De Werf en Groep INTRO. Deze drie Gentse Centra voor Deeltijdse Vorming bieden begeleidingstrajecten op maat van kwetsbare jongeren die moeilijk aansluiting vinden bij het onderwijscircuit. Door het begeleidende netwerk rond de jongeren beter te laten aansluiten bij hun specifieke noden, behouden deze jongeren perspectief om aansluiting te vinden bij de samenleving. Het aantal jongeren in zo'n traject stijgt en kent steeds meer succes. Daarom investeert de stad verder in de samenwerking en zal het convenant verlengd worden met een jaar. Schepen van Onderwijs : "Lejo, De Werf en Groep INTRO leveren mooi werk om jongeren met een hobbelig onderwijsparcours terug op weg te zetten. Deze persoonlijke aanpak werkt, en daarom blijven we er in investeren."Elke Decruynaere