21 aug 2014

Plaatstekort in scholen weg tegen 2018

Het Laatste Nieuws - 21 augustus 2014 De Gentse basisscholen blijven kampen met een structureel plaatstekort. Zo zou dit schooljaar voor 150 instappertjes, peuters die voor het eerst naar school gaan, geen plaats zijn. Op 1 september mag dat nog geen probleem opleveren, al moet de capaciteit dringend uitbreiden. Onderwijsschepen(Groen) wil het tekort wegwerken tegen 2018 en kijkt daarvoor naar de Vlaamse regering.

Elke Decruynaere

Te weinig plaats op de schoolbanken, het is een grootstedelijk probleem dat al langer aansleept. Ook dit schooljaar zitten sommige ouders weer met de handen in het haar. De Gentse stadsdiensten schatten dat er tussen de 3.184 en 3.214 peuters binnenkort voor het eerst naar school gaan. Dat zijn er minstens 115 meer dan het aantal beschikbare plaatsen. Momenteel zijn er nog zo'n 325 beschikbare plaatsen. Het aantal instappertjes dat nog niet is ingeschreven: tussen de 440 en 470. Dat blijkt uit cijfers verzameld door het Lokaal

Overlegplatform rond het Gentse basisonderwijs.

Het structureel tekort blijft dus bestaan. Een probleem, al benadrukt onderwijsschepen Decruynaere dat we de gevolgen niet voelen op de eerste schooldag. "De instappertjes gaan lang niet allemaal op 1 september naar school. Vaak wachten ouders liever tot hun kind drie jaar wordt. Daardoor stromen vele kinderen in de loop van het jaar in", aldus Decruynaere. "Maar er is een theoretisch structureel tekort, dat schatten we op 150 plaatsen. Al zullen we in de praktijk nog enkele plaatsen overhouden. Zo zijn er naar schatting 150 Gentse kinderen ingeschreven in scholen buiten de stad."

Duizenden plaatsen

Het probleem presenteert zich dus vooral in de theorie, al blijft dat niet duren. De capaciteit van het Gentse onderwijs moet de komende jaren fors worden uitgebouwd. Als dat niet gebeurt, groeit het probleem iedereen boven het hoofd. Bij een status quo kunnen er binnen enkele jaren duizenden plaatsen tekort zijn. "We werken hard aan die uitbreiding. Er is een goedkeuring voor 2.657 plaatsen die vanaf het schooljaar 2016-2017 operationeel worden. Maar dat is niet voldoende", aldus Decruynaere. "Daarvoor kijk ik ook naar de Vlaamse regering. In plaats van de gebruikelijke jaarplanning hebben we nood aan een duidelijk meerjarenplan én -budget. Alleen zo kunnen we het plaatstekort wegwerken tegen 2018."

Benjamin Van Synghel