07 nov 2014

Pop-up naschoolse opvang in de Brugse Poort

Elke Decruynaere - 6 november 2014 - basisschool de Piramide In het kader van de Wijk van de Maand werd in het hartje van de Brugse Poort een pop-up naschools aanbod georganiseerd. Deze eenmalige actie wilde het belang van zo'n aanbod extra in de verf zetten. Terwijl de ouders hun vragen konden afvuren op schepen van Onderwijs en Jeugd , mochten de kinderen zich uitleven op de speelplaats. Onder de deskundige begeleiding van studenten van HoGent en animatoren van de Circusplaneet lieten de kinderen de clown in zich los. Kwaliteitsvolle vrijetijdsbesteding is heel belangrijk, niet in het minst voor kinderen en jongeren die  minder mogelijkheden hebben voor ontspanning.   Schepen

Elke Decruynaere Elke Decruynaere: "Al een aantal jaar levert de lokale Brede School lovenswaardige inspanningen om het vrijetijdsaanbod steeds beter op elkaar af te stemmen en toegankelijker te maken.  Dit doen ze door het stimuleren van samenwerkingen tussen de scholen, STIBO's (Stedelijk Initiatief voor Buitenschoolse Opvang) en andere actoren in de wijk. Een werk van lange adem, maar iets waar we zullen blijven op inzetten om zo de Brugse Poort kindvriendelijker te maken."

Meer activiteiten : http://www.gent.be/wijkvandemaand