08 mrt 2018

Project 'Kinderen Eerst' ; een succes!

Onze scholen merken vaak als eerste wanneer leerlingen geen eten hebben en vangen ouders op met hun vragen en bezorgdheden. Waar ze vroeger vaak zelf aan de slag moesten met deze problemen, of de brugfiguur de nodige linken legde, is het OCMW nu vlakbij met het project 'Kinderen Eerst'. Scholen krijgen zo meer ademruimte om met hun kerntaak onderwijs bezig te zijn. Het project startte in 2015 in basisschool De Toverberg in de schoot van het Huis van het Kind Gent. Een maatschappelijk werker was twee keer per week aanwezig op school om ouders te ondersteunen bij allerlei welzijnsvragen. Die aanpak sloeg aan. Ouders vonden makkelijker de weg naar hulp. Leerkrachten en brugfiguren voelden zich gesteund.

In schooljaar 2016-2017 werd het project uitgebreid naar vijf scholen en werden er 105 gezinnen begeleid.
Dit schooljaar (2017-2018) is er een uitbreiding naar twee medewerkers (1 psycholoog en 1 maatschappelijk werker) en 26 scholen, zowel uit het basisonderwijs als het secundair onderwijs, het buitengewoon onderwijs en het deeltijds onderwijs en het onderwijs voor Anderstalige Nieuwkomers.

De hulpvragen zijn zeer divers: aanvragen studietoelage, financiële problemen, schulden, medische of psychische problemen, woonproblemen, verwaarlozing.

Sinds september 2017 werden al 189 hulpvragen gesteld. 127 gezinnen die een hulpvraag stelden, hadden nog geen dossier bij het OCMW Gent.

Dat is opvallend: door op de school aanwezig te zijn, bereiken we dus gezinnen die nog niet bij het OCMW aanklopten.

"Scholen voelen vaak als eerste dat er iets scheelt. Met dit project brengen we de ondersteuning naar de school, dus dichtbij en toegankelijk voor ouders. En dit project werkt: we verlagen de drempels naar hulpverlening, we verhogen de samenwerking tussen verschillende diensten en sectoren. En we zorgen ervoor dat de gezinnen gebruik maken van de voordelen waar ze recht op hebben. " Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs

 

Lees hier het persbericht Welzijn op school: nieuwe stap in de strijd tegen Gentse kinderarmoede