14 jan 2021

Extra financiële steun voor Gents jeugdwerk

Op vraag van de jeugdsector komt er een nieuw, vereenvoudigd subsidiereglement voor het Gentse jeugdwerk, dat ook de draagkracht van kleine jeugdbewegingen verhoogt. Ook de startsubsidie verdubbelt. In totaal is er jaarlijks 50.000 euro extra beschikbaar.

 

Vanuit de jeugdsector kwam de vraag naar een update van het subsidiemodel die de draagkracht van kleine jeugdbewegingen verhoogt. Samen met de Jeugddienst grepen we die vraag met beide handen aan. Daarom wordt, na afstemming met de sector, een volledig nieuw reglement voor jeugdwerk aan de gemeenteraad voorgelegd. Dit gaat gepaard met een jaarlijkse verhoging van de werkingsmiddelen voor het jeugdwerk met 50.000 euro tot een totaalbedrag van 450.000 euro voor het jeugdbewegingen en jongerenprojecten.

Jongeren die een jeugdbeweging of project willen opstarten en daarvoor bij de stad aankloppen voor ondersteuning en subsidies, worden tot op vandaag geconfronteerd met een wirwar aan verschillende reglementen. 

De huidige jeugdreglementen zijn te ingewikkeld, spelen niet in op de vele nieuwe jongerenprojecten die her en der oppoppen in Gent en bieden te weinig ondersteuning voor kleinere jeugdbewegingen.

Versterking van kleine jeugdbewegingen

"Initiatieven zoals buurtbewoners die een kookatelier voor kinderen organiseren of een groepje jongeren dat op een pleintje activiteiten aanbiedt zijn waardevol en willen we op allerlei manieren meer ondersteunen.

Elke Decruynaere, schepen van Jeugd

Bovendien is er een groot verschil tussen de “kleine” verenigingen en de verenigingen met veel leden. Hierdoor geven kleine jeugdbewegingen aan dat het vaak moeilijker wordt om verder te overleven. Er wordt veel energie en tijd gestoken in de zoektocht naar extra middelen en financiële acties voor huur van lokalen, betalen van nutsvoorzieningen, aankoop van materiaal. Hierdoor is er minder tijd om te focussen op het jeugdwerk zelf, het werven van leden en vrijwilligers.

Een jongerenproject opstarten wordt gemakkelijker

"Hiermee zullen we de financiële draagkracht van kleine en startende jeugdwerkingen verhogen en de drempels verlagen voor jongeren om ondersteuning te krijgen vanuit de stad."

Jongeren die een nieuwe jeugdvereniging of project willen opstarten moeten vaak een deel uit eigen zak betalen of lenen bij hun ouders.

Om dit in de toekomst te vermijden krijgen ze bij de start een hoger bedrag uitbetaald.

De zogenaamde startsubsidie wordt verdubbeld tot 3.000 euro.

 

Corona-toelage

Het stadsbestuur besliste om eenmalig een extra forfaitaire toelage van 1.000 euro te verlenen aan alle erkende, plaatselijke jeugdverenigingen en -organisaties waarmee de Stad Gent een samenwerkingsovereenkomst heeft. 

Jeugdbewegingen kiezen zelf hoe ze met die toelage de impact van corona op hun werking willen opvangen. In totaal krijgt het jeugdwerk op die manier 148.000 euro extra toegekend.

"Corona heeft de veerkracht van jeugdwerkers en het belang van jeugdwerk heel tastbaar gemaakt.
We hopen het jeugdwerk nu een extra duwtje in de rug te geven, zodat ze zich de komende maanden en jaren kunnen blijven inzetten voor alle Gentse kinderen en jongeren."

Elke Decruynaere, schepen van Jeugd Gent

Bijkomend werd in december het ‘Subsidiereglement voor de relance van jeugdwerk- en jeugdinitiatieven ingevolge de coronacrisis’ goedgekeurd. Jeugdverenigingen die zich door de coronamaatregelen in een financieel precaire situatie bevinden, kunnen een extra toelage tussen 1.000 en 5.000 euro aanvragen.

Samen met andere, kleinere maatregelen, investeert de Stad Gent zo een extra 500.000 euro in het Gentse jeugdwerk.

De middelen komen uit het Vlaams Noodfonds, opgericht om noodlijdende organisaties in tijden van corona tegemoet te komen.

Meer informatie

Bekijk het subsidiereglement voor de relance

Vraag je subsidie voor de relance aan

Schrijf je in voor een online infosessie bij de Jeugddienst

 

Contacteer de Jeugddienst

per mail: [email protected]

Tel: 09/269.81.10