23 apr 2019

Resultaten Gents aanmeldingssysteem basisscholen bekend

Tijdens de maand maart konden ouders hun kind aanmelden voor een Gentse basisschool. Ruim 88% van de geregistreerde Gentse instappertjes, geboren in 2017, kan in de school van eerste voorkeur starten.

 

Resultaten Gents basisonderwijs

Van de 1.334 Gentse aangemelde instappertjes, geboren in 2017, kunnen er 1.037 (78%) starten in de school van eerste voorkeur. 1.318 instappertjes die voorrang kregen als broer of zus of als kind van personeel, werden al in februari 2019 ingeschreven. Tellen we die 2 groepen samen, dan kan ruim 88% volgend schooljaar in een basisschool van eerste voorkeur starten. Met de tweede en derde voorkeur erbij, komen we op 96%.

'Steeds meer ouders ontvangen een ticket voor een voorkeursschool. Maar we moeten verder blijven uitbreiden om de maximale vrije schoolkeuze na te streven.'

Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs

Inschrijven op de school zelf

Wie een plaats toegewezen kreeg, kan zijn kind tussen 6 en 24 mei inschrijven in de toegewezen school. Daarna vervalt het ticket.

Voor de 27 Gentse aangemelde instappertjes die geen inschrijvingsticket kregen voor de scholen die ze als voorkeur opgaven en voor de vermoedelijk 300 tot 350 kinderen die niet aangemeld werden, zijn er op dit moment nog 516 plaatsen beschikbaar, verspreid over 47 scholen op het Gentse grondgebied. Deze tweede groep kan zich vanaf 28 mei op de school zelf inschrijven.

Ervaring leert dat er nog verschuivingen zullen gebeuren door ouders die hun ticket niet verzilveren, waardoor er meer kinderen een voorkeurskeuze zullen krijgen en er nog meer vrije plaatsen zullen bijkomen.

Geen kampeertoestanden

Het aanmeldingssysteem vermeed kampeerrijen. De ouders konden in één keer verschillende keuzes opgeven. De verdeling van het aantal vrije plaatsen gebeurde op een objectieve en transparante wijze.

Ook Merelbeekse scholen namen deel

Voor het eerst namen ook de 12 basisscholen uit Merelbeke deel. Ouders voor wie zowel scholen in Gent als scholen in Merelbeke een optie zijn, konden daardoor in één keer hun voorkeuren aangeven. Alle 125 aangemelde instappertjes uit Merelbeke kregen een plaats toegewezen: 117 kinderen (92%) in de school van eerste voorkeur, 8 (6%) in de school van tweede voorkeur. Vijf van hen kregen een school in Gent toegewezen. Omgekeerd vonden 13 Gentse instappertjes een plaats in een Merelbeekse school. Alles samen maakten 62 ouders uit Gent en Merelbeke gebruik van de mogelijkheid om (ook) scholen uit de buurgemeente in hun voorkeurlijst op te nemen. Daarnaast werden nog 54 instappers van buiten Gent of Merelbeke aangemeld voor een Gentse basisschool. 43 van hen kregen in Gent ook een plaats toegewezen. Alles samen kregen 48 instappertjes van buiten Gent een plaats in een basisschool in Gent.

'Dat Gent en Merelbeke samenwerken voor het aanmelden, levert alleen maar voordelen op. Zowel voor ouders met voorkeuren voor zowel scholen in Gent, als voor scholen in Merelbeke, als voor de betrokken scholen. Voorheen hadden sommigen kinderen zowel een ticket voor een Gentse basisschool, als een inschrijving in een Merelbeekse school. Dat leidde tot extra carrousels van uit- en inschrijvingen. Met het oog op het comfort voor ouders én scholen hoop ik dat die samenwerking in de toekomst nog verder uitbreidt naar andere buurgemeenten.' Jean Pierre Verhaeghe, voorzitter LOP Gent basisonderwijs

Alles vlot verlopen

Het is de elfde keer dat Gent werkt met een digitaal aanmeldingssysteem voor het basisonderwijs. Het digitale platform werd samen met de Stad Antwerpen en Digipolis ontwikkeld. De aanmeldingen verliepen technisch gezien vlot. Dankzij de tussentijdse opvolging was het ook mogelijk om scholen gericht aan te spreken om uitbreidingen te voorzien, indien mogelijk. Voor de instappertjes werden zo, voorafgaand aan de definitieve toewijzing, nog 15 extra plaatsen voorzien in 7 scholen.

We stellen vast dat het aantal kinderen aan wie geen ticket kon worden toegewezen voor de voorkeursscholen, daalt. In 2018 waren er dat nog 47, dit jaar zijn er 27 kinderen in dat geval. Dat betekent niet dat er voor deze kinderen geen schoolbankje voorzien is, want er zijn nog voldoende beschikbare plaatsen in Gent.

Aanmeldingen secundair onderwijs lopen nog

De aanmeldingen voor het secundair onderwijs lopen nog tot en met 26 april (12 uur) via deze website. Het tijdstip van aanmelding heeft geen invloed op de verdeling van vrije plaatsen.

Contact

Sofie Rédelé, woordvoerder schepen Decruynaere, gsm 0473 54 13 45, e-mail [email protected]
Helpdesk basisonderwijs, gsm 0492 72 28 08, e-mail [email protected]
Helpdesk secundair onderwijs, Gentinfo, tel. 09 210 10 10 (ma - za van 8 - 19 uur)