24 aug 2013

Roma mogen voorlopig in voormalig klooster blijven

Het Nieuwsblad - 24 augustus 2013

In Gent mogen 54 Roma, gezinnen met kinderen, een voormalig klooster aan de Meule- steedsesteenweg tot eind juni 2014 blijven kraken. Na bemiddeling van burgemeester Daniël Termont (SP.A) en schepen Elke Decruynaere (Groen) werd een overeenkomst bereikt met de eigenaar, CAW Visserij-Artevelde. Vier vzw's moeten instaan voor de kosten.Een grote Slowaakse Roma-familie nam in de nacht van 16 op 17 juni haar intrek in een pand naast het Sint-Theresiakerkje op de Muide. Dat was vroeger een klooster en een meisjesschool. De laatste jaren ving CAW Visserij (Centrum Algemeen Welzijnswerk) , een welzijnsorganisatie, er daklozen op. De laatste zusters zijn al twee jaar weg. In april vertrok ook het CAW, omdat het uitgeleefde gebouw niet meer voldeed aan de eisen voor nacht- en dagopvang.

 

Nieuw opvangcentrum

'We willen het gebouw volgend jaar slopen en vervangen door een nieuw opvangcentrum', zegt Dirk Remy, directeur van CAW Visserij. Het CAW beschikte over een bevelschrift van een vrederechter om de krakers uit te zetten, maar deed er de voorbije dagen alles aan om een oplossing te zoeken. Het zat verveeld met de situatie en wilde die mensen niet zomaar uitzetten. Ook burgemeester Daniël Termont, hoewel de stad geen betrokken partij is, en schepen Elke Decruynaere, schoven mee aan tafel met de vier vzw's die zich over de krakers ontfermen. Het gaat om Samenlevingsopbouw Gent, Victoria Deluxe, vzw Rocsa en de werkgroepen Recht op Wonen en Vluchtelingenwerk Gent. Vrijdagmorgen kwamen ze tot een akkoord.

'De groep van 54 volwassenen en kinderen mag er blijven wonen. Het akkoord geldt alleen voor die groep, er mogen geen mensen meer bijkomen. Alle kosten voor energie en dergelijke zijn voor de vzw's. Wij verhuren hen het gebouw voor een habbekrats en wij betalen als eigenaar de verzekering. Zij moeten de veiligheid garanderen en erover waken dat er geen overlast is voor de buurt. Is die er wel, dan wordt de overeenkomst opgeschort', zegt Remy.

Het is de bedoeling dat die mensen voort worden begeleid en dat ze integreren in onze samenleving.

Integreren

'Het gaat om een groep mensen die al jaren door onze stad zwerft. Zij zullen moeten meewerken aan hun integratie. Daar moet vanaf vandaag werk van worden gemaakt, want eind juni 2014 moet er een structurele oplossing zijn,' stipt Remy aan. Door het akkoord kunnen de krakers zich domiciliëren, zich administratief in orde stellen en een werkvergunning krijgen.

De voorbije jaren waren er al soortgelijke spanningen nadat dakloze families, vaak Roma, panden bezetten in de Muide. De laatste keer moest burgemeester Termont eigenhandig ingrijpen. De voorbije weken klaagden bewoners over lawaai, zwerfvuil en onveiligheid. 'Het kan niet de bedoeling zijn dat er overlast voor de buurtbewoners is of dat er spanningen ontstaan tussen de krakers en de buurtbewoners. Daarom zullen buurtstewards worden ingezet', zegt Dirk Remy.

 

Lees het volledig artikel op de website van Het Nieuwsblad