02 dec 2015

Samen de stad maken

Beleidsparticipatie anno 2015. Dat gaat soms niet zonder slag of stoot. Dat is meer dan de gebruikelijke infoavond. Dat is van bij het begin samen met de buurt plannen maken en durven bijsturen. Op verschillende plekken in de stad worden concrete stappen gezet. Hier het relaas van hoe bewoners in twee Gentse wijken mee hún stad van de toekomst maken.

In Ledeberg begon alles met het nieuws dat de doe-het-zelfzaak Standaert, ingesloten tussen de Langestraat en de Hoveniersstraat, haar winkel, parking en bijhorende loodsen verkocht.

Toen in 2013 bekend raakte dat de eigenaar het binnengebied wou verkopen zag ‘Ledeberg doet het zelf’ het levenslicht. Buurtbewoners droomden van een nieuwe invulling die naast wonen ook ruimte biedt voor ontmoeting en ontspanning.

Het stadsbestuur besliste een deel van het terrein te kopen en afgelopen september werden de ontwerpplannen voorgelegd aan de buurtgroep.

Een Geefwinkel, een koffiehuis, creadagen, boerenmarkt, fietslessen, yogales… De buurt is in beweging en de inwoners van Ledeberg zelf zijn er de motor van. De hoop is nu dat de nieuwe invulling het krachtige samenspel tussen Gentenaars blijvend kan versterken.

Zover zijn ze in de Brugse Poort nog niet. Nochtans is er al jarenlang sprake van de herontwikkeling van de Meibloemsite. In 2011 kocht een private ontwikkelaar de voormalige bowlingzaal en meubelfabriek aan die deel uitmaakten van een groot binnengebied in het hartje van de Brugse Poort. De eerste plannen van de private projectontwikkelaar zorgden voor grote controverse en nadien lag alles enkele jaren stil. Een tweede poging stootte recent op hevige protesten in september. Op enkele dagen tijd schreven bewoners bijna 400 bezwaarschriften bijeen. De buurt snakt naar meer ruimte. Zij zien de ontwikkeling van dit grote binnengebied als een unieke kans.

Eind oktober maakte het Schepencollege bekend dat de Stad de bezwaarschriften ernstig neemt. De Meibloemsite wordt niet verkaveld.

 

Meer informatie

De Standaert Site Ledeberg, Meibloemsite Brugse Poort