17 okt 2021

Samen tegen Armoede

17 Oktober was het de Werelddag van het Verzet tegen Armoede. Het aanpakken van armoede, en kinderarmoede in het bijzonder, staat hoog op de agenda van onze schepen Elke Decruynaere. Armoede is vaak een complex probleem dat moet worden bestreden op verschillende fronten. Daarom zetten we in onze stad integraal in op armoede vanuit verschillende beleidsdomeinen.

17 Oktober was het de Werelddag van het Verzet tegen Armoede. Armoede wordt omschreven als “het niet kunnen voorzien in de eerste levensbehoeften”. Armoede ontneemt kansen. Het aanpakken van armoede, en kinderarmoede in het bijzonder, staat hoog op de agenda van onze schepen Elke Decruynaere. Armoede is vaak een complex probleem dat moet worden bestreden op verschillende fronten. Daarom zetten we in onze stad integraal in op armoede vanuit verschillende beleidsdomeinen.

Samen zijn we sterk

Meer en meer kinderen groeien op in armoede. Deze problematiek wordt vaak zichtbaar op school. Zo worden scholen en leerkrachten dagelijks geconfronteerd met lege brooddozen, ouders die de schoolrekeningen niet kunnen betalen, meisjes die niet naar school kunnen gaan omdat ze geen menstruatieproducten kunnen betalen, kinderen die hun huiswerk niet kunnen maken omdat ze geen computer of internet hebben, …

Acties

"Het aanpakken van armoede, en kinderarmoede in het bijzonder, staat hoog op mijn agenda. Samen met welzijnsorganisaties strijden we tegen armoede om voor alle Gentse leerlingen en hun gezin gelijke onderwijskansen te kunnen bieden.”

Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs, Opvoeding, Outreachend Werk en Jeugd Gent

In Gent werken we op verschillende domeinen aan een kostenbewust en toegankelijk onderwijs. Via proactieve rechtentoekenning krijgen gezinnen automatisch de kortingen waar ze recht op hebben. Samen met het Onderwijscentrum Gent strijden we tegen de gevolgen van (kinder)armoede. We voorzien studieondersteuning via een buddy-systeem aan huis. In het project ‘Samen tegen ongestelde vragen’ zoeken we oplossingen voor menstruatiearmoede, zodat meisjes geen kansen en school missen omdat ze geen menstruatieproducten kunnen betalen. Met een ander proefproject ‘Lekkers op School’ brengen we meer betaalbare gezonde maaltijden naar de scholen. Ook worden gelijke onderwijskansen bevorderd door (digitale) drempels weg te werken. Info over deze en meer ondernomen acties kan je op de website van het Onderwijscentrum terugvinden.

Armoedecijfers

Statbel, het Belgische statistiekbureau, publiceert jaarlijks de armoederesultaten van het afgelopen jaar. In België loopt maar liefst 19% van de bevolking risico op armoede of sociale uitsluiting. In het Vlaams gewest leefde 9% van de bevolking in een huishouden met een inkomen onder de armoededrempel. Dat komt overeenkomt met ongeveer 610.000 mensen. In grootsteden zijn deze cijfers vaak nog hoger. Zo leeft meer dan 1 op 6 Gentenaars in armoede, oftewel 42.000 Gentenaars.

 

Lees meer over dit thema

 

Meer informatie:

Onderwijscentrum Gent - Armoedebeleid