18 dec 2015

Samenwerken en krachten bundelen in het jeugdwelzijnswerk

Elke Decruynaere ? 18 december 2015 ? Nieuwland Schepen van jeugd spreekt straks de medewerkers van

Elke Decruynaerevzw Jong toe tijdens hun nieuwjaarsreceptie. Elke benadrukt daarin het belang van samenwerking om de verschillende uitdagingen zoals toenemende kinderarmoede en de komst van vluchtelingen begin januari in Gent het hoofd te kunnen bieden. "Samenwerken en krachten bundelen is het beste antwoord hierop. De opstart van het Forum Jeugdwelzijnswerk, een overlegplatform met alle Gentse jeugdwelzijnsorganisaties, komt geen dag te vroeg".
 

Ook het radicaliseringsdebat komt aan bod, waarbij elke poging om een genuanceerd standpunt in te nemen teniet wordt gedaan door opruiend taalgebruik, zonder met jongeren zelf in dialoog te gaan. "Alsof meerdere boksers de boksring tegelijk bestormen om hun vechtlust voldoende te etaleren. Maar haal de touwen van een boksring weg, schuif de stoelen dichter, en wat overblijft is een gesprekstafel", besluit Elke Decruynaere.

Tot slot wordt het team van vzw Jong gefeliciteerd omwille van hun dagelijkse contacten met meer dan 4000 kwetsbare Gentse kinderen en jongeren. "De sterkte van onze Stad wordt bepaald door de inzet van iedereen die op het terrein werkt met en aan de toekomst van onze Stad, dus met onze jongeren", sluit de schepen af alvorens de receptie te openen.