29 mrt 2013

Schepen Decruynaere maakt werk van nieuw studentenbeleid

Schamper - 29 maart 2013 In een interview enkele weken geleden met Schamper uitte Gert Vandyck haar bezorgdheid over het studentenbeleid van de stad Gent. Naar aanleiding van dat interview was er afgelopen dinsdag een interpellatie van de oppositie in de Gentse gemeenteraad. Wij vroegen schepen van Onderwijs (Groen) om wat verduidelijking.

Elke Decruynaere

Vandyck was zeven jaar lang studentenambtenaar van Gent, het aanspreekpunt voor de Gentse student. Haar vraag om meer middelen vond geen gehoor bij het stadsbestuur. Volledig uitgeblust nam ze vorig jaar dan ook ontslag. Hoe is het nu gesteld met het studentenbeleid? Zijn er maatregelen getroffen om de werklast van de studentenambtenaar te verlichten?
Dat vroeg ook N-VA-gemeenteraadslid Elke Sleurs zich af. Daarom vroeg ze op de afgelopen gemeenteraad aan bevoegd schepen Decruynaere hoe het nu precies zit. Ondanks een minutenlang antwoord van de schepen bleef het allemaal nog wat vaag.

Daarom, beste schepen, welke maatregelen zullen worden getroffen?

Decruynaere: "Ik wil nu werk maken van een duidelijke visie en beleid vanuit de stad ten aanzien van studenten. Er zijn heel veel mensen bij de stad die te maken krijgen met studenten. Dat moet beter en efficiënter gestructureerd worden, er is nog te weinig samenwerking. Binnen een paar maanden zou dat eengemaakte beleidsplan afgerond moeten zijn."

Zullen de studenten zelf hierbij betrokken worden?

Decruynaere: "Het is voor mij zeer belangrijk om het beleid samen met de studenten vorm te geven. Samenwerking met hen en met alle hogeronderwijsinstellingen van Gent is dan ook onontbeerlijk."

Hoe vergaat het de nieuwe studentenambtenaar Anneke Vanden Bulcke?

Decruynaere: "Er is nu een nieuwe situatie, heel wat werk dat samenkomt. Er is het werk dat is blijven liggen doordat er een tijdje geen studentenambtenaar is geweest, het werk dat ze sowieso heeft en het voorbereidende werk voor het nieuwe beleid dat we proberen uit te werken. Maar dat geldt voor iedereen, het is nu eenmaal hard werken bij de stad, omdat we zo ambitieus zijn. Ik merk bij Anneke zeer veel dynamiek, dus ik zie het wel goed komen. Maar we mogen natuurlijk niet blind zijn voor de signalen die er komen."

Zou er eventueel een extra studentenambtenaar aangeworven worden?

Decruynaere: "Gezien het budgettaire kader is dat niet evident. In die zin vind ik de vraag van de N-VA ook een beetje gek. Want als er nu iemand altijd staat te roepen dat het ambtenarenkorps van de stad moet afslanken, zijn zij het wel. Zij zullen de laatsten zijn om te pleiten voor een extra studentenambtenaar. Maar het zal niet veel oplossen als we er nu gewoon iemand extra bij plaatsen. De taak van de studentenambtenaar moet eerst een duidelijke afbakening krijgen. Een helder studentenbeleid is voor mij van uitermate groot belang, want de studenten maken van Gent de stad zoals ze is. We moeten onze studenten koesteren."