26 jan 2015

Schepen Decruynaere wil meer kleuters op school krijgen

Het Laatste Nieuws - 26 januari 2015Maar liefst acht procent van de Gentse kleuters ging te weinig naar school en kan daardoor mogelijk niet starten in het lager onderwijs. Schepen van Onderwijs

Elke Decruynaere (Groen) gaat gericht campagne voeren om de ouders te overtuigen van het belang van kleuteronderwijs.

 

Als kleuters minder dan 220 halve dagen naar school zijn geweest, moeten ze een taaltest afleggen alvorens ze over mogen naar het eerste leerjaar. "Die 220 halve dagen zijn het minimum om mee te kunnen op school. Kleuteronderwijs is niet verplicht, maar het is wel belangrijk dat kinderen geen lange periodes thuisblijven. Spelenderwijs leren ze enorm veel in de kleuterschool. Ze ontwikkelen er hun taal en leren sociale vaardigheden", zegt Decruynaere.

De cijfers in Gent zijn verontrustend, maar diezelfde alarmerende cijfers zien we ook in bijvoorbeeld Hasselt, Antwerpen en Genk. "Het probleem is al langer gekend, maar ik wil deze gelegenheid toch aangrijpen om een paar nieuwe acties te lanceren. Zo gaan we concreet nagaan om welke kinderen het gaat en die ouders persoonlijk aanspreken over het belang van kleuteronderwijs", zegt de schepen. "Een tweede belangrijk punt is zorgen voor meer scholen. Nu heeft elke kleuter in Gent wel al een plaats op school, maar dat is niet altijd bij de deur. Als een gezin verhuist naar de andere kant van de stad, komen ze onderaan de wachtlijst terecht. Dan moeten ze soms een grote afstand afleggen om op school te geraken, en sommige ouders haken dan af. Er komen verschillende bouwprojecten aan om die achterstand in te halen", klinkt het. (LVE)