13 jan 2015

Schepen wil af van aparte godsdienstles

Het Laatste Nieuws - 13 januari 2015 De Gentse onderwijsschepen (Groen) wil de verschillende godsdienstvakken in het stedelijke en gemeenschapsonderwijs vervangen door een overkoepelende les levensbeschouwing. "Ik loop al langer met dat idee. Met de vreselijke gebeurtenissen in Parijs gaat het nu òveral, in elke school, in elke klas, over Charlie Hebdo. Op zo'n moment is het absurd om de kinderen met verschillende geloofsovertuigingen apart te nemen. De meest zinvolle gesprekken zijn net die tussen de mensen van verschillende achtergronden", zegt Elke Decruynaere.

"In Gent is er al een dergelijk vak in de IVG-school en basisschool De Buurt. Dat zijn onafhankelijke instellingen. Het stedelijk en gemeenschapsonderwijs is verplicht om àlle zeven geloofsovertuigingen aan te bieden. Dat is niet meer van deze tijd en bovendien ook organisatorisch moeilijk. Er is dan ook een groot draagvlak bij scholen voor een vak 'levensbeschouwing'. Misschien kunnen de gebeurtenissen bij Charlie Hebdo hiervoor wel een springplank zijn", besluit Decruynaere.