De peutertuin is onmiddellijk verhuisd naar de gebouwen van de lagere school aan de overzijde in de Onderstraat. Na het bouwverlof wordt onderzocht welke maatregelen nodig zijn voor de gebouwen en hun gebruikers. De Stad Gent voorziet in ieder geval een noodoplossing tegen het begin van het nieuwe schooljaar.