04 feb 2017

Scholen eisen dat 'pontonkinderen' schooljaar in Gent kunnen afmaken

De Standaard - 04/02/2017 Er is de jongen die sinds september 2015 al vijf keer moest verhuizen: van Nieuwpoort naar Dendermonde, Destelbergen, Gent en nu uiteindelijk naar Oostende. Of die ene modelleerling, wiens vader zwaar ziek is, die misschien naar Wallonië moet en weer een andere taal zal moeten leren, midden in het schooljaar. Voor Gentse scholen is de maat meer dan vol.'Die voorbeelden zijn maar een greep uit de schrijnende verhalen waarmee we worden geconfronteerd', zegt Mania Van der Cam, directrice van KTA Mobi. Ze stuurde een boze brief naar minister Crevits en alle leden van de Commissie Onderwijs, ondertekend door scholen van alle netten. Als signaal kan dat tellen.

'Ja, we zijn kwaad. De trajecten die leerlingen binnen België moeten afleggen, soms over de taalgrenzen heen, breken ons hart. De leerlingen van het vluchtelingenponton moéten hun schooljaar hier kunnen afmaken, anders schendt de overheid het grondwettelijk recht op onderwijs. Er zijn scholen die in december nog vluchtelingen uit Wallonië binnenkregen, en nu zouden we weer andere leerlingen naar daar moeten sturen. Waar zijn we mee bezig? Geïntegreerde leerlingen met een succesvolle schoolloopbaan verplaatsen als bloempotten, is een verspilling van middelen. We kunnen ons niet vinden in een beleid dat geen rekening houdt met de inspanningen die mensen leveren om zich te integreren in hun buurt.'

Minister Crevits blijft het asielbeleid steunen. 'Als er op initiatief van de federale overheid beslist wordt om een opvangcentrum te sluiten, is dat steeds in overleg om een zorgzame transitie naar een lokaal opvanginitiatief te garanderen. We volgen de situatie op.Ondertussen zetten we samen met alle betrokken partners het overleg verder', zegt Crevits.

Het volgende overleg staat gepland op 15 februari. Van der Cam: 'We hopen dat de minister oog heeft voor de drama's die zich momenteel in onze scholen afspelen en dat ze dan een oplossing aanreikt. Zo niet, nemen leerkrachten of vrienden de leerlingen desnoods in huis. Al zal dat niet gemakkelijk zijn, want dan verliezen ze de toelage die ze krijgen in het asielcentrum. Maar we laten de overheid onze inspanningen niet zomaar van de kaart vegen.' (tsa)