09 nov 2015

Scholen worstelen met ongeletterde vluchtelingenkinderen

Het Nieuwsblad - 09 november 2015 Scholen in Antwerpen en Gent krijgen kinderen van asielzoekers op de schoolbanken die volledig analfabeet zijn. "Dat gebeurde vroeger ook wel een keer. Maar nu zit ons klasje propvol", klinkt het in Antwerpen. "Als we die kinderen alle kansen willen geven, betekent dat enorm veel bijkomend werk voor de school", wordt gewaarschuwd. Het belooft vandaag druk te worden aan de schoolpoort. Na het einde van de herfstvakantie gaan enkele honderden vluchtelingenkinderen vandaag voor de eerste keer naar de klas. En dat zet veel scholen voor bijkomende uitdagingen. Zo worden in Gent en Antwerpen scholen geconfronteerd met vluchtelingenkinderen die volledig analfabeet zijn.

"We hebben altijd al een onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers gehad, een zogenaamd OKAN-klasje, waar we gemiddeld één of twee kinderen begeleidden die onvoldoende Nederlands konden lezen en schrijven", zegt directrice van het Koninklijk Atheneum Antwerpen Karin Heremans. "Maar de afgelopen weken is het aantal kinderen dat we in die klas opvangen niet alleen fors gestegen, de kinderen die erbij kwamen, zijn bovendien vaak volledig analfabeet, iets wat we tot nu toe maar zelden meemaakten. Het klinkt cru, maar het gaat dan over kinderen die recht uit de bergen van Afghanistan komen en nog nooit een school vanbinnen zagen."
 

Bijkomend probleem is dat er enkel lesmateriaal voorhanden is voor jonge kinderen en voor volwassenen die ongeletterd zijn. "Maar voor wat oudere kinderen en ook pubers is haast geen aangepast lesmateriaal beschikbaar. Onze lesgeefster, met veel ervaring in dit soort taalonderwijs, werkt nu zelf materiaal uit, bijgestaan door leerkrachten van andere Antwerpse scholen."
 

Kansen ontzegd

Ook in Gent doet het fenomeen zich voor, zegt schepen van Onderwijs Elke Decruynaere (Groen). "Wij hebben wel wat voorsprong op scholen uit de rest van Vlaanderen, omdat Gent de afgelopen jaren een grote instroom kende van Oost-Europese gezinnen. Toen kwamen ook al kinderen in onze scholen aan die totaal niet konden lezen of schrijven. Maar de komende weken en maanden
verwachten we nog veel meer zulke kinderen, als gevolg van de vluchtelingen die we opvangen."

"Dat zorgt voor veel bijkomend werk. Daarom moet voor steden als Antwerpen en Gent, die veel meer met deze problematiek te maken krijgen, extra aandacht en financiële ondersteuning zijn", aldus Decruynaere.

Zowel directrice Heremans als schepen Decruynaere beklemtoont het enorme belang voor de betrokken leerlingen om snel te leren lezen en schrijven. "Anders ontzeggen we hen waardevolle kansen, in het onderwijs én qua jobmogelijkheden. En dat is niet goed voor de jongeren, maar ook niet voor ons, als samenleving", aldus Karin Heremans.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) benadrukt dat onlangs extra middelen zijn vrijgemaakt om bijkomende zogenaamde OKAN-leerkrachten in te schakelen.

Werner Rommers
Copyright © 2015 Corelio. Alle rechten voorbehouden