06 sep 2017

School en scouts samen onder één nieuw dak in Gentbrugge

Op woensdag 6 september 2017 opende 't Groen Drieske in Gentbrugge officieel haar vernieuwde deuren. Wat vijf jaar geleden nog een kleuterschool was, groeide sinds 2012 uit tot een volwaardige basisschool voor de buurt. Daarvoor was een renovatie met uitbreiding van het gebouw nodig.

Niet enkel de school maar ook de stedelijke buitenschoolse opvang en Scouts en Gidsen Hubert de Bruycker profiteren daarvan. Ze delen waar mogelijk infrastructuur, zowel binnen als buiten.

Dit maakt van de site een plek in de wijk waar kinderen terecht kunnen voor en na de schooluren én tijdens de vakanties.
Het was een noodzakelijke verbouwing want Gentbrugge telt heel wat kinderen.

Om ervoor te zorgen dat elk kind in een buurtschool terecht kan, kwamen er de voorbije 5 jaren al 85 kleuterplaatsen en 236 plaatsen in het lager onderwijs bij. Met de uitbreiding van 't Groen Drieske van een kleuterschool naar een basisschool willen we nog meer kinderen een plek geven en geven we deze buurtschool alle kansen. De verbouwing gebeurde met oog voor duurzaamheid. Er is stevig geïsoleerd, er werd een HVAC-systeem geïnstalleerd dat zorgt voor ventilatie met warmterecuperatie, de lampen zijn allemaal LED en het sanitair werkt met regenwaterrecuperatie.