14 mei 2014

Schoolconciërge komt terug

De Streekkrant - 14 mei 2014 Het stadsbestuur gaat werk maken van multifunctionele schoolgebouwen. Zowel bestaande gebouwen als nieuwe projecten moeten buiten de schooluren deels toegankelijk zijn. Toezicht is nodig: de conciërge of sleuteldrager doet zijn intrede.Over enkele weken presenteert schepen van Onderwijs

Elke Decruynaere (Groen) haar beleidsnota Onderwijs aan de gemeenteraadscommissie Onderwijs. In september komt de nota in de gemeenteraad. Eén van de aandachtspunten is het multifunctioneel maken van schoolgebouwen. "De scholen moeten meer bij de buurt aansluiten en ontmoetingsplaatsen worden", legt de schepen uit. "Buiten de schooluren moet er in die scholen een breed activiteitenaanbod zijn. We gaan daarvoor samenwerken met derden zoals culturele- en sportorganisaties, kunstonderwijs enz. We willen dat de kinderen daar leuke dingen kunnen doen en ouders er een plek vinden om elkaar te ontmoeten zelfs in het weekend".

Het valt op dat heel wat speelplaatsen niet benut worden buiten de schooluren terwijl in de dichtbevolkte wijken de kinderen op straat moeten spelen. Elke Decruynaere: "De speelplaats van de Jeugddienst in de Kammerstraat is nu al elke zondag open. Ouders waren vragende partij. Ze kregen de sleutel en houden ook toezicht. De ervaring is zeer positief en precies dat willen we ook in andere Gentse scholen organiseren".

De schepen lanceert meteen een oproep naar iedereen die zich aangesproken voelt voor dergelijk toezicht. De conciërge van vroeger komt dus terug als soort sleuteldrager. Het kan een bijverdienste of een vrijwillig engagement zijn. Men mag contact opnemen met de Jeugddienst in de Kammerstraat. Sommige schooldirecties staan niet te springen voor dit initiatief uit bezorgdheid voor de veiligheid en afvaloverlast. Elke Decruynaere: "Ik begrijp die bezorgdheid. We gaan dan ook duidelijke afspraken maken. Wie vuil maakt, moet het opruimen en de gebruikers mogen alleen in de afgesproken lokalen komen".

De nieuwe scholen die de stad in de toekomst laat bouwen zullen hieraan aangepast zijn. "Het worden zeer duurzame schoolgebouwen waarbij we de passiefnorm hanteren en daardoor de energiefactuur laag houden maar we gaan ook werken met aparte circuits zodat we bijvoorbeeld de speelplaats en de turnzaal kunnen openstellen zonder dat de klaslokalen ongewenst bezoek krijgen".

© 2014 De Streekkrant