17 okt 2020

Automatische toekenning van schoolkortingen

In Gent is het sinds dit schooljaar mogelijk om gezinnen automatisch rechten toe te kennen op bepaalde kortingen in het stedelijk basisonderwijs en de buitenschoolse opvang. De papiermolen voor de gezinnen valt weg; ze hoeven niet meer zelf voor bewijsstukken te zorgen. Dat verkleint de kans dat ze de korting mislopen waarop ze recht hebben.

Automatische toekenning

"Wie kent het Mattheuseffect niet; wie bepaalde maatregelen het meest nodig heeft, grijpt er toch vaak naast. Door met automatische rechtentoekenning te werken doorbreken we dat en krijgen dit jaar 660 kinderen de korting waar zij recht op hebben".

Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs Gent

Wist je dat veel mensen niet de korting krijgen waarop ze recht hebben? Omdat ze er niet van afweten of omdat de administratie errond een drempel is. In het kader van de strijd tegen armoede is het belangrijk om daar een oplossing op te vinden.

Het bestuursakkoord vermeldde het al: deze beleidsploeg wil investeren in administratieve vereenvoudiging en de papiermolen voor de burger verminderen. Dat gebeurt door waar men recht op heeft automatisch toe te kennen en burgers actief te wijzen op mogelijkheden, zoals premies of kortingen waarvoor ze in aanmerking komen.

“Ik ben trots dat het stedelijke basisonderwijs en onze dienst kinderopvang hier zo hard op inzetten. We willen hier blijvend een voortrekkersrol in opnemen en dit uitbreiden naar het stedelijk secundair onderwijs.”

Elke Decruynaere

De eerste realisaties met een half-automatische toekenning waren de verdeling van gratis huisvuilzakken, een UITPAS aan kansentarief en een Buzzy Pazz voor kinderen tot en met 14 jaar.

Voor kortingen in stedelijke opvang en onderwijs verloopt dit vanaf nu zelfs volledig automatisch, voor 660 kinderen.

Meer informatie: 

Bestuursakkoord 2019 – 2024 Ambitie en durf voor Gent, UITPAS en Buzzy Pazz Gent