16 feb 2017

Serious Urban Game bevraagt 500 scholieren over opgroeien in Gent

Vijfhonderd scholieren namen deel aan , een inspraaksessie op basis van een "serious urban game".   Aan de hand van een tablet werden deelnemers door de stad geleid en bevraagd.

Mayor@YourTime

 

Wat houdt Gentse jongeren bezig?

Met het spel als methodiek wil de Stad in dialoog gaan met de jongeren over de uitdagingen van Gent voor 2025. 

  • Hoe zouden zij de stad inkleden of veranderen als ze het voor het zeggen hadden ?
  • Wat is hun visie op mobiliteit en hoe richten ze hun ideale ontmoetingsplek in?
  • Allemaal vragen die in het spel Mayor@YourTown aan bod kwamen.

 

Een iPad leidde hen naar verschillende locaties waar ze via opdrachten bevraagd werden over diverse thema's en de toekomst van Gent.

"Het is belangrijk om jongeren een stem te geven in het beleid van deze stad. Zij zijn de experten als het gaat over jong zijn in Gent. Het spel is een ideale methodiek om op een speelse manier in dialoog te gaan over de uitdagingen voor Gent", zegt schepen van Jeugd Elke Decruynaere.

 

Samenwerking scholen en jeugdwelzijnswerk20170216 Foto Major@YourOwnTown met Elke Decruynaere

In totaal werkten meer dan 13 verschillende middelbare scholen en 27 klasgroepen uit verschillende netten en onderwijsniveaus mee aan dit project.

Er werden ook sessies georganiseerd voor het Gentse (jeugd)welzijnswerk.

 

Inspraak anno 2017

EW32 ontwikkelde dit spel samen met een kerngroep van 15 jongeren. Doordat jongeren het spel mee hielpen ontwikkelen, is de bevraging volledig op hun maat gemaakt en sluit het aan bij hun leefwereld. Het is ook een unieke beleidstool waarbij jongeren op een speelse en interactieve manier hun mening kunnen geven over verschillende onderwerpen en beleidsdomeinen.

Klik hier voor meer informatie