20 jun 2014

Slimme inzet van draadloos internet in stedelijke scholen

Elke Decruynaere ? ontwerpbeleidsnota Onderwijs, Opvoeding en Jeugd - Commissie Onderwijs - 11 juni 2014 Uit voorzorg gaat de Stad Gent voortaan voorzichtiger om met WiFi- installaties in scholen en kinderdagverblijven. Want jonge kinderen zijn een bijzondere aandachtsgroep voor langdurige blootstelling aan straling. Experts maar ook de Raad van Europa raden voorzichtigheid aan. Daarom wordt WiFi gebannen uit de kinderdagverblijven. Ook in het basisonderwijs wordt WiFi zoveel mogelijk beperkt. Werken met tablets, pc's en digitale borden kan uiteraard nog wel. Daarvoor zijn er immers andere mogelijkheden. Schepen : "In veel klassen is er nu geen internet. Daar brengen we verandering in, maar zonder de kinderen bloot te stellen aan langdurige straling." Deze beslissing kwam er op vraag van de stedelijke scholen zelf om de huidige onduidelijkheid weg te nemen en maakt deel uit van de ontwerp beleidsnota Onderwijs, Opvoeding en Jeugd.

Elke Decruynaere