24 mei 2019

Slotconferentie ‘Stay Tuned’: Gent en haar Europese partnersteden delen expertise om vroegtijdig schoolverlaten tegen te gaan

Elke Decruynaere had de eer om, in het monasterium Poortackere, het slotwoord te mogen richten tot de groep internationale deelnemers van de ‘Stay Tuned’ conferentie rond het thema ‘Vroegtijdig Schoolverlaten’. Deze slotconferentie bracht de deelnemers van 9 Europese steden voor een laatste keer samen na een uitwisselingsproject van 3 jaar over dit uiterst actueel thema.

De focus in dit project werd niet enkel gelegd op de vraag ‘Wat doen om vroegtijdig schoolverlaten te voorkomen?’, de nadruk lag vooral op het implementeren van de mogelijke oplossingen. Welke concrete maatregelen moeten getroffen worden opdat het beleid hieromtrent van duurzame aard is? Hoe zorgen we er concreet voor dat we meer jongeren op weg kunnen helpen naar een succesvolle schoolloopbaan?


Tijdens de sessies presenteerde elke partnerstad haar acties in de strijd tegen vroegtijdig schoolverlaten. Zo stelde Göteborg haar ‘absentëisme’app voor. Op basis van de ingevoerde informatie van leerkrachten over het gedrag van leerlingen slaagt een algoritme erin het gedrag van die leerlingen te voorspellen. Die vroegdetectie wordt ingeschakeld om signalen op te pikken en jongeren op tijd hulp te bieden. De Bulgaarse hoofdstad Sofia investeerde in sportprojecten om jongeren samen te brengen met leerkrachten en ouders. Jongeren kregen verantwoordelijkheid (zoals bijvoorbeeld de rol van scheidsrechter opnemen) en via een wederzijds engagement krikte Sofia zo de motivatie van de jongeren op.


Gent speelt, als leading partner, een inspirerende rol in dit verhaal. Het Onderwijscentrum Gent trok voor dit project aan de kar en ging creatief aan de slag. Zo koos het Onderwijscentrum Gent ervoor om niet te investeren in extra personeel, maar om de ‘know how’ van de leerkrachten in scholen te versterken.


Op de slotconferentie benadrukte schepen Elke Decruynaere het belang van de Europese samenwerking en wisselwerking: ‘We moeten, meer dan ooit, onze ideeën en krachten bundelen om een Europese toekomst tegemoet te gaan, een toekomst gericht op grootstedelijke context’

Samen met Berlijn, Göteborg, Aveiro, Thessaloniki, Sofia, Nantes, Barcelona en Talinn nemen ook wij de aanbevelingen van de conferentie mee om zo verder het vroegtijdig schoolverlaten aan te pakken.

Klik hier voor meer informatie