24 jan 2015

Speakers Corner: Gentse scholieren in de toekomst van alle Godsdienstmarkten thuis

Zondag 1 februari, Speakers Corner: van 11u tot 12u30 in Stadsbrouwerij Gruut ,Grote Huidevettershoek n°10 te Gent. De Gentse Onderwijsschepen lanceerde deze maand naar aanleiding van de gebeurtenissen in Parijs een opmerkelijk voorstel: geen aparte godsdienstvakken meer in het stedelijk en gemeenschapsonderwijs, maar één overkoepelende les levensbeschouwing.

Elke Decruynaere

Het stedelijk en gemeenschapsonderwijs is verplicht om alle erkende geloofsovertuigingen aan te bieden (katholicisme,de orthodoxe godsdienst,het anglicanisme,het protestantisme,het jodendom,de islam) èn niet-confessionele zedenleer.

"Dat is niet meer van deze tijd en bovendien ook organisatorisch moeilijk.Er is dan ook een groot draagvlak bij scholen voor één vak levensbeschouwing.
Misschien kunnen de gebeurtenissen bij Charlie Hebdo hiervoor wel een springplank
zijn",verklaarde Onderwijsschepen Decruynaere in de pers.

En wat denkt het Gemeenschapsonderwijs daarvan ?
En wat zijn de meningen daarover van een Gentse Iman, de Voorzitter van de International Humanist and Ethical Union,een Inspekteur Rooms-Katholieke Godsdienst,een theoloog van de Protestantse Kerk ?
Hoog tijd voor een Speakers Corner !
Onderwijsschepen Elke Decruynaere wordt uitgenodigd om haar voorstel om de verschillende godsdienstvakken in het stedelijk en gemeenschapsonderwijs te vervangen door één overkoepelende les levensbeschouwing toe te lichten.
En ook de vraag: hoe kan dit wettelijk ook gerealiseerd worden ? Er was reeds nog vrij recent een debat over godsdienstonderwijs in het Vlaams Parlement en toen is gebleken hoe gevoelig dit ligt.
Het Schoolpact uit 1958 en de schoolstrijd dook weer op in de discussies?

In het panel verwelkomen we verder:

  • Mania Van der Cam,Directeur KTA Mobi, namens het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Van der Cam is voorvechter van LEF (één vak Levensbeschouwing,Ethiek en Filosofie).
  • Marie-Ann De Cocker,inspekteur-adviseur Rooms-Katholieke godsdienst. Verantwoordelijk voor het vak Rooms-Katholieke godsdienst in SO en BuSO in het gebied Bisdom Gent en dit in alle onderwijsnetten (niet alleen in het katholiek onderwijs).
  • Brahim Laytouss, Imam in Gent en werkt aan de Universiteit van Antwerpen aan een doctoraat over radicalisering bij moslims.
  • Dr. Johan Temmerman,theoloog,namens de Protestantse Gemeenschap Gent.
  • Sonja Eggerickx, Voorzitter van de Internationale Unie van Humanisten, gewezen voorzitter van de Unie Vrijzinnige Verenigingen en gewezen inspecteur niet-confessionele zedenleer.

Meer informatie vind je op deze website