02 feb 2015

Speakers Corner over scholieren die van alle godsdienstmarkten thuis zijn

Het Nieuwsblad - 01 februari 2015 Het maandelijks zondagochtenddebat 'Speakers Corner' in brouwerij Gruut pakte een heikel thema aan. De Gentse Onderwijsschepenopperde naar aanleiding van de gebeurtenissen in Parijs een voorstel om de aparte levensbeschouwelijke vakken in het stedelijk onderwijs ? waarbij liefst zes godsdienstkeuzes én niet-confessionele zedenleer worden aangeboden ? te vervangen door één overkoepelende les levensbeschouwing. 'Onverdraagzaamheid ontstaat door onbegrip', poneerde

Elke Decruynaere Decruynaere. Ze ging daarover in debat met vertegenwoordigers van verschillende strekkingen.

Decruynaere merkt vooral de onverdraagzaamheid van jongeren tegenover de godsdienstbeleving van de moslims op, samen met de heersende homofobie.  'Frankrijk heeft mij dit schot voor de boeg doen lossen, jongeren moeten anders leren omgaan met diversiteit. Er is ook in scholen nood aan pittige debatten die je bereikt door jongeren samen te zetten. Gemeenschappelijke waarden aanhangen is nog geen evidentie in de samenleving, daar moeten we werk van maken in het onderwijs.'

Minderheden erkennen en respecteren

Directeur KTA Mobi Mania Van der Cam van het GO! hield een pleidooi voor het invoeren van LEF, een overkoepelend vak Levensbeschouwing, Ethiek en Filosofie. Theoloog Johan Temmerman, die de Protestantse Gemeenschap vertegenwoordigde, noemde zich een 'koele minnaar' van dat project. 'Het is een eerste stap, maar we moeten verder gaan dan de levensbeschouwingen tout court. Het is belangrijk om jongeren bij te brengen om te leren leven met andere meningen. Het is van levensbelang om te weten hoe met elkaar om te gaan in een vrije samenleving', klonk het. Temmerman pleitte er ook voor om van een levensbeschouwelijk vak geen nieuwe levensbeschouwing te maken. 'We moeten vooral waarden onderwijzen, en ook de kleinste minderheden erkennen en respecteren.'

Sonja Eggerickx, voorzitter van de Internationale Unie van  Humanisten, merkte op dat er in Franse scholen geen levensbeschouwelijke vakken worden gegeven, alleen filosofie. 'Dat wij in België de zeven vakken moeten aanbieden, toont dat de internationale context heel anders is dan wat wij doen', stelde ze. 'Het is heel belangrijk dat er op een ander niveau dan toogpraat over levensbeschouwing kan worden gepraat, en daarvoor moet je in de eerste plaats je eigen levensbeschouwing ten gronde kennen.'

Burgerzin

Vanuit katholieke hoek stelde inspecteur Marie-Ann De Kocker dat alle maatschappelijke vakken door de hele school moeten worden gedragen, en niet alleen door de godsdienstleerkrachten. Verschillende sprekers in het debat hadden het ook over werken rond 'burgerzin' in de scholen. 'Een taak voor alle leerkrachten die in de eerste plaats een opvoedingsproject dragen. En dat is zowel voor de leerkracht godsdienst als voor de leerkracht wiskunde.'

Grote afwezige in het debat was de uitgenodigde Gentse Imam Brahim Laytouss. Een belangrijke invalshoek in het thema kwam daardoor nauwelijks aan bod, behalve vanuit een publieke inbreng van een lerares Islam.  Vanwege het heikele thema van het debat, hielden ook twee politieagenten een discreet oogje in het zeil in de gelagzaal van Brouwerij Gruut.

Bekende Gentenaar Walter Calberson, officieus de huistekenaar van Speakers Corner, bracht het interessante gezelschap ook in beeld, zoals u in onze fotoreeks kan merken.