14 mrt 2014

Stad aast op school Malem

Het Nieuwsblad - 14 maart 2014 De kerk Onze Lieve Vrouw Koningin van de Vrede van Malem zal openbaar worden verkocht, de ernaast gelegen school wellicht niet. Het departement Onderwijs van stad Gent heeft grote interesse in het schoolgebouw. De stad is gekant tegen een omvorming van die zone in een zone voor kantoren of woningen.Gemeenteraadslid Wis Versyp (Vlaams Belang) informeerde in de gemeenteraadscommissie naar de interesse van de stad voor het schoolgebouw. Ze wilde weten of de kerk en het schoolgebouw apart worden verkocht.

De kerkfabriek en de vzw Parochiale Werken besloten begin januari de kerk van Malem en het ernaast gelegen schoolgebouw te verkopen. De kerk uit 1956 hoorde bij de nieuwe sociale woonwijk, die omgeven is door Leie-armen - het 'eiland Malem'. Het schoolgebouw met binnenplaats dateert van 1952.

Bij het bisdom en de kerkfabriek is het besef gegroeid dat het niet langer verantwoord is dat de gemeenschap voor halflege kerken moet opdraaien. De kerk van Malem is de eerste die te koop wordt gesteld. De kerk is niet opgenomen in deinventarisbouwkundig erfgoed en is geen beschermd monument. De wijk Malem is wel beschermd.

Jaak Taghon, voorzitter van de kerkfabriek van Sint-Jan Baptist die eigenaar is van de kerk, zegt dat het de bedoeling is om de kerk en het schoolgebouw samen te verkopen. Tijdens twee kijkdagen daagden tientallen belangstellenden op. Naast projectontwikkelaars waren er mensen uit het onderwijs, het theater en de galeriewereld bij.

Tine Heyse (Groen), die Onderwijsschepen Elke Decruynaere verving, antwoordde dat er in de wijk Brugse Poort-Rooigem in september vorig jaar 158 plaatsen te kort waren in de eerste kleuterklas. In de omgeving van het eiland Malem zijn geen andere scholen en is er geen mogelijkheid om in nieuwe scholen te voorzien. Een uitbreiding van de bestaande basisschool Het Eiland zou meer dan welkom zijn. De school moet voortdurend kinderen weigeren.

Zowel de kerk, als de bestaande schoolgebouwen liggen in een zone voor gemeenschapsvoorzieningen. Volgens Heyse zou het niet van een goede ruimtelijke ordening getuigen als ze worden omgevormd naar andere functies zoals wonen of kantoren. Tom Balthazar (SP.A), schepen van Ruimtelijke Ordening, treedt dat standpunt bij.

De mogelijke aankoop is goedgekeurd door een netoverschrijdend comité dat vijf miljoen euro extra aan Vlaamse middelen voor capaciteitsuitbreiding kan besteden.

Notaris Jean-François Agneessens zegt dat de kerk openbaar en de school onderhands zullen worden verkocht. Wanneer en of ze aan elkaar worden gekoppeld kon hij nog niet zeggen.

© 2014 Corelio - Karel Van Keymeulen