20 jan 2014

Stad en Gentenaars slaan handen in elkaar voor meer speelruimte

Filip Watteeuw ter vervanging van Elke Decruynaere - Commissie Onderwijs, Opvoeding en Jeugd - Stadhuis Gent - 15 januari 2014 Eén van de beleidsprioriteiten van schepen van Jeugd is het stimuleren van meervoudig gebruik van binnen- en buitenruimte. Zo wordt op een innovatieve manier ingespeeld op de toenemende druk op ruimte voor kinderen en jongeren. Een voorbeeld hiervan is de Lage Lakendreef in Drongen. Eind 2012 kreeg de Jeugddienst de vraag van 5 Drongense jeugdverenigingen, die op hetzelfde terrein hun werking hebben, naar inhoudelijke ondersteuning bij de heraanleg van hun terrein. Na gesprekken met hen en met de eigenaar vzw Parochiale Werken, werd besloten om nog verder te gaan. Het braakliggend terrein wordt niet enkel in speelruimte omgezet, maar ook publiek toegankelijk gemaakt. Vanuit de Dienst Gebiedsgerichte Werking en de Jeugddienst werd een participatietraject opgestart om buurtbewoners mee te betrekken in het project. Hierdoor krijgt het publiek domein een opwaardering, zal er minder overlast zijn en zal er meer speelruimte zijn. Dit is m.a.w. een pilootproject, waarbij Gentenaars en stadsbestuur de handen in elkaar slaan om samen meer speelruimte te creëren. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Elke Decruynaere