25 nov 2017

Stad Gent biedt lekkere, gezonde en duurzame schoolmaaltijden aan vanaf 2017

De Stad Gent heeft een nieuwe partner voor het leveren van lekkere, gezonde en duurzame schoolmaaltijden. Zo zet het stadsbestuur een stap dichter bij een klimaatneutrale stad en genieten kinderen op school en in de kinderopvang van lekkere en gezonde maaltijden.

Voedselstrategie Stad Gent


Tegen 2050 wil Gent klimaatneutraal zijn. Om die duurzame ambitie waar te maken, neemt de Stad Gent ook voeding en voedselafval onder handen. Hoe we ons voedsel telen, verwerken, transporteren en het resterende afval gebruiken heeft een grote impact op onze CO2-uitstoot.

Daarom werkte de Stad een voedselstrategie uit waarbij ze inzet op de volledige voedselketen: van productie over verwerking en distributie, tot consumptie en afvalverwerking.

Hiervoor wordt er ingezet op vijf doelstellingen :

 1. Een zichtbare en een zo kort mogelijke voedselketen
 2. Duurzamere voedingsproductie en –consumptie
 3. Sterkere, sociale meerwaarde rond voedselinitiatieven
 4. Terugdringen van voedselafval
 5. Voedselafval maximaal als grondstof gebruiken

Met de nieuwe maaltijden in het stedelijk onderwijs en de kinderopvang worden de doelstellingen in de praktijk gebracht. De maaltijden zullen voor 20% biologisch zijn en bevatten fairtradeproducten. Ze worden duurzaam geleverd. Het menu is seizoensgebonden en op donderdag voor alle kinderen vegetarisch. Ook dierenwelzijn, duurzame vis en acties tegen voedselverspilling zijn kenmerkend voor de nieuwe maaltijden.

Gezonde voeding op school


Genieten van lekkere en gezonde maaltijden in de kinderopvang en op school. Dat is de tweede ambitie voor de schoolmaaltijden. Want gezonde eetgewoontes op jonge leeftijd leiden tot gezonde eetpatronen als volwassene. En met een goed gevulde maag leren kinderen beter.

De kinderen, ouders én medewerkers van kinderdagverblijven en scholen vroegen om gezonde en lekkere maaltijden met meer rauwkost en minder saus. De Stad Gent luisterde naar de opmerkingen en voegde extra bepalingen toe aan de overeenkomst. In de toekomst organiseert de Stad verschillende proefsessies. Zo kan ze verder rekening houden met de input van ouders, kinderen en experten. En op basis daarvan de menu’s sturen en verbeteren.

'Na het invoeren van gezonde vieruurtjes in de kinderdagverblijven, peutertuinen en de buitenschoolse opvang en het waterbeleid in het stedelijke net, is dit onze volgende stap naar een gezonde school. Alle kinderen kunnen binnen het stedelijk onderwijs en de kinderopvang een warme maaltijd eten. Zowel voor de combinatie werk-gezin als in de strijd tegen kinderarmoede is dit belangrijk.’ Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs

Lekkere, gezonde en duurzame maaltijden


Vanuit de twee ambities, de voedselstrategie en gezonde voeding op school, heeft de Dienst Service en Logistiek van het Departement Facility Management een nieuw contract voor lekkere, gezonde en duurzame maaltijden afgesloten voor de Gentse onderwijsinstellingen en kinderopvanginitiatieven. Het gaat over ongeveer 4.500 maaltijden per dag. Jaarlijks betekent dit meer dan 850.000 maaltijden.

Ouders zullen voor de maaltijd voor een kleuter 3,25 euro betalen, voor een lagere schoolkind 4,10 euro. Dat geeft een prijsstijging maar er is ook een sociale regeling. De nieuwe leverancier is het bedrijf Culinor uit Destelbergen. Met deze gunning creëert het bedrijf nieuwe tewerkstelling in de streek, zowel in de reguliere sector als in de sociale economie. Om de overgang naar het nieuwe contract in goede banen te leiden, wordt met de nieuwe leverancier nauw samengewerkt.

'Dat duurzaamheid vele facetten kent laat deze aanbesteding duidelijk zien. Meer zelfs. Dat we er in geslaagd zijn om in zo’n complex dossier duurzaamheid als uitgangspunt te nemen is een echt huzarenstuk. Hieruit blijkt nog eens hoe de Stad Gent duurzaamheid hoog in het vaandel draagt.' Martine De Regge, schepen van Facility Management


Concrete aspecten duurzaamheid, gezondheid en smaak


De overeenkomst bevat een hele reeks duurzame aspecten:

 • 20% van de maaltijdcomponenten zullen bio zijn.
 • Samen met de leverancier worden verschillende acties opgezet om nog meer duurzame maaltijden te voorzien. Zo wordt twee keer per jaar een 'Earth Friendly Menu' aangeboden met lokale groenten, fairtradeproducten, bio, een aangepaste kooktechniek die energie-efficiënter is, keuze voor gerechten die minder verpakking vragen, keuze voor groenten met een zeer lage voetafdruk
 • Een aantal activiteiten van de leverancier zullen worden toevertrouwd aan sociale economiebedrijven
 • Het duurzaam transport zal door Bubblepost worden gedaan met CNG voertuigen (rijden op aardgas)
 • Er wordt gewerkt met seizoensgroenten volgens de vier seizoenen uit het land van herkomst
 • Het is nog steeds elke donderdag veggiedag. Daarnaast is er iedere dag een lekker vegetarisch alternatief mogelijk
 • We zetten in op dierenwelzijn door te kiezen voor eieren uit vrije uitloop
 • Er wordt enkel gewerkt met duurzame vis (MSC, ASC of gelijkwaardige duurzaamheidslabels). Het gebruik van pangasius, tilapia, tonijn en victoriabaars (nijlbaars) is verboden
 • Het verpakkingsafval wordt gerecycleerd
 • Er worden verschillende acties ondernomen om voedselverspilling te voorkomen. Momenteel wordt de verspilling in kaart gebracht. Afhankelijk van die resultaten worden de acties uitwerkt
 • Op gezondheidsvlak worden de aanbevelingen van de hoge gezondheidsraad nauwgezet opgevolgd. Zo worden bijvoorbeeld plantaardige eiwitten gebruikt ter aanvulling en vervanging van dierlijke eiwitten, verminderen we geraffineerde suiker, vermijden we palmolie, bieden we meer rauwkost aan, beperken we het gebruik van sauzen en het gebruik van E-nummers.
 • Samen met de voedingsdeskundigen en/of diëtisten van de leverancier, wordt werk gemaakt van evenwichtige menu’s
 • Op vlak van smaak werden passages in de overeenkomst opgenomen rond het gebruik van rauwkost, sauzen, enz. Daarnaast moet het smaakpanel met kinderen, ouders en experten ervoor zorgen dat er gerichte bijsturingen kunnen gebeuren.

 

Lees hier het volledig artikel op de website van stad Gent.