05 jul 2019

Stad Gent krijgt label 'Pleegzorggemeente' voor haar steun aan pleeggezinnen

Op vrijdag 5 juli 2019 overhandigt Pleegzorg Oost-Vlaanderen het label ‘Pleegzorggemeente’ aan de Stad Gent. Pleegzorg Oost-Vlaanderen doet dit omwille van de engagementen die Gent neemt om pleeggezinnen in haar stad te ondersteunen.

Vandaag zijn er in Vlaanderen meer dan 4000 pleeggezinnen. 350 (bijna 10%) van deze pleeggezinnen wonen in Gent. Deze gezinnen vangen kinderen, jongeren en volwassenen uit Gent en de nabije omgeving op in hun gezin. Zij doen dit omwille van opvoedingsproblemen in het gezin van oorsprong of omdat kinderen, jongeren of volwassenen kampen met psychische problemen of met een andere handicap. Vaak kunnen ouders voor korte of lange tijd niet voor hun kinderen zorgen. Afhankelijk van de concrete nood is de opvang continu, tijdens het weekend, voor lange of korte duur. Pleeggezinnen geven al deze mensen een nieuwe thuis. Daar kunnen ze zichzelf zijn en krijgen ze de kans om te groeien richting toekomst.

Als Stad willen we er zijn voor alle gezinnen. Ook voor die gezinnen waar pleegkinderen opgevangen worden of waarvan een kind elders opgroeit via pleegzorg. Door pleegzorg onder de aandacht te brengen hopen we dat deze hulpverleningsvorm nog bekender wordt. En met acties zoals de automatische korting in stedelijke kinderopvang en een jaarlijkse bijeenkomst, maken we ons engagement erg concreet.
Elke Decruynaere, schepen voor Opvoeding en Gezinsbeleid

Pleegzorg is een belangrijke hulpverleningsvorm. Maar pleegouders zijn geen supermensen. Het is een belangrijk engagement en zeker niet altijd vanzelfsprekend. Stad Gent ziet het als haar verantwoordelijkheid om deze gezinnen te ondersteunen.

Label pleegzorggemeente

Stad Gent is al lang een belangrijke partner voor Pleegzorg Vlaanderen. Vandaag bezegelt de provinciale afdeling dit partnerschap door aan Gent het label ‘Pleegzorggemeente’ toe te kennen. Heel uiteenlopende engagementen van de stad motiveren hen daartoe. Zo kent Gent de sociale korting van 90% automatisch toe voor de opvang van kinderen uit een pleeggezin in de buitenschoolse kinderopvang. De stad en Pleegzorg Oost-Vlaanderen werken ook nauw samen in het kader van de opvang van niet-begeleide anderstalige nieuwkomers.

Stad Gent helpt samen met haar partners actief mee aan het bekendmaken van pleegzorg. Het label krijgt ook een plaats in het Administratief Centrum Zuid (Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent). De pleeggezinnen in Gent zullen jaarlijks op het stadhuis ontvangen worden voor een drankje en een hapje. Op die manier wil de Stad haar erkentelijkheid en dankbaarheid betonen aan ouders die zorgen voor een pleegkind.