25 jan 2013

Stad Gent lanceert proefproject de Spijbelfoon

Op vrijdag 1 februari 2013 start de Stad Gent met het proefproject 'de Spijbelfoon'.  Het proefproject loopt tot het einde van het schooljaar in het Centrum voor Leren en Werken (CLW). Het CLW biedt deeltijds beroepsonderwijs aan en krijgt regelmatig te maken met spijbelaars.Ouders worden door een voicemailbericht ervan op de hoogte gebracht wanneer hun zoon of dochter niet aanwezig is op school. De Stad Gent wil zich blijven inzetten om spijbelen te ontmoedigen of in een vroeg stadium aan te pakken. Daarom wordt onderzocht of de Spijbelfoon hierbij kan helpen.

De Stad Gent wil de gekwalificeerde uitstroom van alle leerlingen bevorderen door een netoverschrijdende samenwerking. Want het behalen van kwalificaties is pas mogelijk als jongeren hun leerrecht ook opnemen, met andere woorden naar school komen.

Aanhoudend spijbelen, blijkt vaak een symptoom van onderliggende problemen te zijn. Om kort op de bal te kunnen spelen, is het dus belangrijk dat ouders zo snel mogelijk op de hoogte zijn van de afwezigheid van hun zoon of dochter.

Schepen van Onderwijs en Opvoeding Elke Decruynaere: "Het is nuttig om spijbelgedrag vroeg op te sporen. Dan kan er meteen ingegrepen worden en kunnen we samen met de betrokken leerling nagaan waarom hij of zij wegblijft van de school. Met dit proefproject willen we bekijken of de Spijbelfoon ons hierbij kan helpen."