09 mrt 2016

Stad Gent pleit voor stemrecht voor kotstudenten

Elke Decruynaere ? 9 maart 2016 Op 25 februari 2016 keurde het Gentse college het 'Actieplan Studentenbeleid' goed.Het plan bundelt alle acties omtrent studenten en omvat 12 speerpunten die thematisch of sectoraal gelinkt zijn. Eén van de speerpunten bevat concrete acties om de inspraak en participatie van de studenten sterk te verhogen.

"Heel wat studenten vertoeven meer in de stad waar ze studeren dan op de plaats waar ze gedomicilieerd zijn. Bovendien zetten ze zich vaak actief in en geven ze de stad heel wat terug. Dit actieplan geeft ons als stadsbestuur een uitgelezen kans om verder in interactie te gaan met onze studenten", stelt schepen van Onderwijs Elke Decruynaere.

Op expliciete vraag van de Jeugdraad en de studentenvertegenwoordigers engageerde Stad Gent zich om het stemrecht voor kotstudenten te bepleiten bij de hogere overheden. "We wensen studenten de keuze te geven om bij de gemeenteraadsverkiezingen hun stem uit te brengen in hun studentenstad of in de plaats waar ze gedomicilieerd zijn. Het is uiteraard niet de bedoeling dat sociale rechten zoals kindergeld verloren gaan door het studentenstemrecht te koppelen aan de domicilie."