27 jun 2014

Stad investeert in jeugdwelzijnswerk

Elke Decruynaere ? gemeenteraad - 24 juni 2014 Op dinsdag 24 juni werden de samenwerkingsovereenkomsten met vzw Jong, 't Leebeekje en vzw Habbekrats goedgekeurd in de gemeenteraad. Hiermee verlengt de stad de samenwerking met het Gentse jeugdwelzijnswerk t.e.m. 2019. Schepen van Jeugd : "De afgelopen jaren maakte het jeugdwelzijnswerk een echt verschil voor gemiddeld 3500 maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. Ze bouwden 7 spelotheken uit en organiseerden een laagdrempelig vakantieaanbod op meer dan 20 locaties. Daarnaast organiseerden ze ook tal van projecten die inspeelden op de noden en behoeften van die jongeren, én sterk beleidswerk om hieraan tegemoet te komen. De nieuwe overeenkomsten gaan op dit elan verder. Er is meer ruimte voorzien om in te spelen op veranderende noden per wijk, doorheen de tijd. Met het oog op een stevige samenwerking wordt het Forum Jeugdwelzijnswerk opgericht. "Dit Forum wordt een structureel overleg tussen de Stad, het Jeugdwelzijnswerk en andere actoren met als doel de krachten nog meer te bundelen en werk te maken van een kindvriendelijke stad voor alle kinderen en jongeren", aldus Elke.

Elke Decruynaere