16 apr 2015

Stad versterkt onderwijskansen Romakinderen

Het Laatste Nieuws - 16 april 2015

De stad Gent blijft inzetten op de integratie van Romakinderen in het onderwijs. Daarvoor verlengt ze de opdracht van vier brugfiguren intra-Europese migratie. Het is hun taak om de contacten tussen de school en het gezin te vergemakkelijken door als tussenpersoon op te treden.

Een doctoraatsonderzoek aan de UGent toonde vorig jaar immers aan dat een op drie kinderen van Slovaakse Roma in het buitengewoon secundair onderwijs terechtkomt.

"Verschillende oorzaken liggen aan de basis", zegt schepen van Onderwijs Elke Decruynaere (Groen). "Vaak hebben die kinderen ouders die geen of een negatieve schoolervaring hebben, waardoor thuis het belang van een goede opleiding niet altijd erkend wordt. Vaak groeien die kinderen ook in extreme armoede op. Daarnaast is er ook voor een stuk de taalproblematiek. Maar wat ik niet wil geloven, is dat die kinderen minder intelligent zouden zijn. Elk kind heeft talenten."
 

Daarom zoekt de stad ook financiering voor een praktijkonderzoek dat ervoor moet zorgen dat kinderen van Roma-afkomst meer in het gewoon onderwijs terecht kunnen. (LVE)