15 sep 2016

Stad wacht niet op Kind en Gezin om kinderopvang extra te ondersteunen

Het Nieuwsblad - 15 september 2016 Ondanks de ontreddering in de opvangsector voorziet Vlaanderen in 2016 niet in financiële middelen om nieuwe opvangplaatsen te creëren of bestaande plaatsen inkomensgerelateerd te maken. In de toekomst wil Kind en Gezin wel zestig inkomensgerelateerde

opvangplaatsen in Gent bij creëren. Gent wacht die subsidies niet af en investeert nu al in bijkomende plaatsen. Schepen van Onderwijs Elke Decruynaere (Groen): "Volgens de Vlaamse norm moet er opvang zijn voor de helft van de kinderen in Gent. Wij halen
die 50 procent, maar in sommige wijken, vooral in de 19e-eeuwse gordel, is er toch een nijpend tekort. Daarom subsidiëren we zelf
vanaf januari 2016 zestig extra inkomensgerelateerde opvangplaatsen in afwachting van steun van Kind en Gezin. Hiermee zeggen we
de overheid dat de uitbreiding dringend is." Als Kind en Gezin de uitbreidingsronde toch al volgend jaar organiseert, voorziet Stad Gent
daar in nog zestig plaatsen bovenop. (tsa)