13 jun 2014

Stedelijk onderwijs krijgt 20 miljoen extra

Het Nieuwsblad - 13 juni 2014 - Johan Dillen

Het stedelijk onderwijs ziet zijn bouw- en verbouwbudget deze legislatuur met 20 miljoen euro opgetrokken. Dat dient om snel 1.700 nieuwe plaatsen te doen ontstaan. Uit het beleidsplan van Onderwijsschepen (Groen) valt al af te leiden waar die gaan komen. 

Het Gents stedelijk onderwijs draagt zo zijn steentje bij om het tekort aan plaatsen weg te werken. Ook de andere netten plannen investeringen, en schepen Decruynaere opperde woensdagavond in de gemeenteraadscommissie de hoop dat er nog extra Vlaamse steun van de nieuwe regering te verwachten valt.

Waar?

Gent heeft al concrete plannen klaar waar de stad extra plaatsen kan maken.

In de Sint-Bernadettestraat komen er 240 plaatsen bij in zowel het kleuter- als het lager onderwijs. Daarvoor wil de stad het oude schoolgebouw opnieuw in dienst nemen en er een nieuwbouwdeel bij plaatsen.

De timing hangt af van de vorderingen van het project, maar ook Oude Dokken kan rekenen op een nieuw te bouwen kleuter- en lagere school. Die zal 240 leerlingen aankunnen.

Station

Aan de Fabiolalaan staat een nieuwe kleuter- en lagere school gepland met 250 plaatsen. Die moet de nood lenigen van de vele nieuwbouw die in de stationsomgeving gepland staat. Maar de timing hier is afhankelijk van het opschieten van dit stadsvernieuwingsproject.

In De Regenboog in Wondelgem groeit de school met 200 plaatsen (kleuters en lager), door het bestaande gebouw uit te breiden.

De Bloemekenswijk ziet de huidige kleuterschool De Tovertuin upgraden naar basisschool, waardoor er 144 leerlingen bij kunnen.

In Gentbrugge krijgt 't Groen Drieske er een verdieping bij op de kleuterschool, waardoor er 75 plaatsen bij komen. De school zal ook basisonderwijs aanbieden.

Een gelijkaardige operatie vindt plaats in Zwijnaarde, waar De Boekenmolen zo 72 plaatsen wint.

Kleuterschool De Klavertjes in de Moutstraat wordt ook een basisschool, met nieuwbouw. Goed voor 75 plaatsen extra.

Idem in de Hippoliet Lammensstraat, waar Hippo's Hof er een basisschool bij krijgt met 75 plaatsen.

Malem

In Malem wil het stadbestuur het voormalige schoolgebouw aankopen, dat nu samen met de kerk openbaar wordt verkocht.

'Maar we willen alleen de school', zegt Decruynaere. 'We zullen een goed bod uitbrengen, maar indien dat niet goed genoeg is, houden we een onteigening van het schoolgebouw als stok achter de deur. De nood aan extra schoolplaatsen is hoog in de Brugse Poort.'

 

2014 Corelio - Johan Dillen