30 aug 2016

Stedelijk secundair onderwijs zet in op oriëntering en leerzorg

Op wo ensdag 31 augustus werd de Stadshal in de namiddag ingepalmd door meer dan 600 feestende leerkrachten van het stedelijk onderwijs.De 'Kick-off' vormde het startschot voor de toekomstgerichte aanpak van het Stedelijk Secundair Onderwijs Gent: met een vernieuwde visie op de eerste graad, de nieuwe Freinetmiddenschool Gent en 11 nieuwe schoolwebsites.

In het bijzonder de pedagogische aanpak van de Freinetmiddenschool is een primeur in Vlaanderen. In de eerste graad volgen de leerlingen twee uur per week les in het domein dat ze kiezen, maar gaan daarnaast ook wekelijks twee uur aan de slag met hun klastitularis om de andere domeinen te verkennen. Zo ontdekken de leerlingen geleidelijk aan hun talenten en kunnen ze tijdens hun verdere schoolloopbaan gericht kiezen.

Schepen Van Onderwijs Elke Decruynaere: "Het Stedelijk Onderwijs Gent is vaak al een voorloper geweest en zet deze mooie traditie vandaag onverminderd verder.

Weten wat een jongere goed kan en graag doet, is de basis voor een doordachte studiekeuze. Dankzij de vernieuwde eerste graad moeten de leerlingen pas in het derde middelbaar een definitieve studiekeuze maken".

Meer info: https://stad.gent/ stedelijk-secundair-onderwijs