05 dec 2014

Steden krijgen 30 procent minder subsidies voor onderwijsbeleid

De Morgen - 5 december 2014 - Remy Amkreutz Vijfendertig Vlaamse steden krijgen jaarlijks een bedrag voor onder meer projecten tegen spijbelen, huiswerkbegeleiding en initiatieven rond gelijke onderwijskansen. Dat bedrag zal volgend jaar tot 30 procent lager liggen, zo werd gisteren duidelijk in de commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement.Concreet betekent het dat Antwerpen 110.000 euro minder tegemoet kan zien en nog 262.000 euro aan middelen overhoudt. Gent krijgt 60.000 euro minder en komt uit op 143.000 euro. Onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) wijst naar haar voorganger Pascal Smet (sp.a), die vorig jaar 385.000 euro extra voorzag zonder erbij te vermelden dat het om een eenmalige tegemoetkoming ging.

Die eenmalige bonus valt nu dus weg, wat samen met de niet-indexering en een besparing van 10 procent zorgt voor een aanzienlijke onderwijskansen. Dat bedrag zal volgend jaar tot 30 procent lager liggen, zo werd gisteren duidelijk in de commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement.

Concreet betekent het dat Antwerpen 110.000 euro minder tegemoet kan zien en nog 262.000 euro aan middelen overhoudt. Gent krijgt 60.000 euro minder en komt uit op 143.000 euro. Onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) wijst naar haar voorganger Pascal Smet (sp.a), die vorig jaar 385.000 euro extra voorzag zonder erbij te vermelden dat het om een eenmalige tegemoetkoming ging.

Die eenmalige bonus valt nu dus weg, wat samen met de niet-indexering en een besparing van 10 procent zorgt voor een aanzienlijke daling van de middelen. "Het is niet evident om dit vanuit de stadskas bij te passen", zegt de Gentse schepen van Onderwijs Elke Decruynaere (Groen). "Het aantal leerlingen is gestegen, net als het percentage kansarmen, terwijl er op de voorziene middelen wordt bespaard."

Het is vooralsnog onduidelijk of er in Gent projecten worden geschrapt. De Antwerpse schepen van Onderwijs Claude Marinower (Open Vld) maakt zich evenwel sterk dat geen enkel initiatief wordt afgeschaft. "Het zal zeker een impact hebben, maar het vormt slechts een klein deel van ons totaalbudget. We hadden dit wel niet zien aankomen en zullen dit binnen het college bespreken."